Dienos skaičius
62
Tiek procentų Lietuvos gyventojų priskiria save vidurinei klasei.
Visi tekstai

Atsakomybės ribojimas

Interneto svetainės IQ.lt ir IQ programėlės (toliau IQ.lt) vartotojo (skaitytojo) taisyklės

1. IQ.lt nuosavybės teise priklauso VšĮ „Atviros visuomenės forumas“ (toliau – „Atviros visuomenės forumas“).
2. IQ.lt turinys (bet kokia IQ.lt viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam IQ.lt vartotojo (skaitytojo) naudojimui.
3. Kitais (ne asmeniniais) tikslais IQ.lt turinys negali būti naudojamas be raštiško „Atviros visuomenės forumo“ sutikimo. Jeigu „Atviros visuomenės forumas“ suteikia teisę viešai skelbti IQ.lt esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra IQ.lt.
4. Be rašytinio „Atviros visuomenės forumo“ sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę IQ.lt ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.
5. „Atviros visuomenės forumas“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.
6. „Atviros visuomenės forumas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti IQ.lt esančią informaciją.
7. IQ.lt slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus.
8. IQ.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. „Atviros visuomenės forumas“ nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį.
9. IQ.lt vartotojams (skaitytojams) draudžiama platinti, skleisti informaciją, kuria:
- raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
- skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
- kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
- platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
- propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
- pažeidžiami bet kurie kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautiniai susitarimai;
- pažeidžiamos bet kokios autorinės teises į prekinius ženklus arba patentus.
10. IQ.lt vartotojams (skaitytojams) taip pat draudžiama:
- komentaruose vartoti šiurkščias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;
- talpinti IQ.lt nuorodą į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.
11. „Atviros visuomenės forumas“ neatsako:
- už IQ.lt nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. „Atviros visuomenės forumas“ pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti IQ.lt ar tam tikros jos dalies veikimą;
- už IQ.lt vartotojų komentarų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios taisyklės ar teisės aktai; „Atviros visuomenės forumas“ turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti IQ.lt patalpintus vartotojų komentarus.
12. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, „Atviros visuomenės forumas“ perduoda visą turimą informaciją apie IQ.lt vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.


Dienos grafikas

Komentarai

Rūpinimasis paprastu žmogumi nėra nauja tendencija politikoje. Toks veidmainiškiems totalitariniams metu ...
Pagrindinė prognozavimo tezė teigia, kad „viskas bus taip pat, tik kainuos brangiau“. Ši prognozė ...
Didžiausią įspūdį per Seimo rinkimus ir koalicijos derybas man padarė ne sociologinių pranašysčių ...

Naujienlaiškis

Rinktinius IQ savaitės straipsnius gaukite el. paštu:


Naujienlaiškio pavyzdys

IQ Facebook'e

Visi straipsniai