Meniu
Prenumerata

trečiadienis, liepos 17 d.


VEIDRODIS
Apie advokatus – tik skaičiais
Advokatas

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Vilmorus“ apklausė 801 advokatą ir jo padėjėją. Supažindiname su apklausos rezultatais.

2020 m. atliktoje advokatų ir advokatų padėjėjų apklausoje visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Vilmorus“ apklausė 801 asmenį – 520 advokatų, 270 padėjėjų, 2 asmenys pareigų nenurodė. Daugiau nei pusė visų apklaustųjų gyvena Vilniuje, 45,9 proc. apklausos dalyvių yra jaunesni nei 40 metų. Vyrų ir moterų santykis apylygis – atitinkamai 51,9 ir 46,8 proc. (1,2 proc. lyties nenurodė).

Penktadalis apklaustų advokatų teisine profesine veikla verčiasi daugiau nei 20 metų. Tarp advokatų tokių yra 29,3 proc., o tarp padėjėjų – tik 2,2 proc. Mažiau nei trejus metus profesine veikla verčiasi 2,6 proc. advokatų ir 15,6 proc. padėjėjų. Mažesniuose miestuose advokatų patirtis didesnė nei didmiesčiuose – daugiau nei 20 metų patirtį turi 31,4 proc. mažesnių už Panevėžį miestų apklaustųjų, Vilniuje tokių – 16,9 proc.

Dažniausiai vykdoma veikla – civilinėje teisėje (91,4 proc.): šia veikla užsiima 88,7 proc. advokatų ir 97 proc. padėjėjų. Administracinėje teisėje veiklą vykdo 37 proc. apklaustųjų, baudžiamojoje teisėje – 34 proc. (baudžiamosios teisės veikla daugiau užsiima advokatai – 43 proc., advokatų padėjėjai – 18 proc.). Akademinį darbą dirba 3,4 proc. advokatų ir 2,6 proc. padėjėjų.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos neteikia 77 proc. respondentų – 67 proc. advokatų ir 92 proc. advokatų padėjėjų. Prireikus valstybės garantuojamą pagalbą teikia 20 proc. respondentų (iš jų advokatai – 27 proc., advokatų padėjėjai – 6 proc.). Nuolat šią paslaugą teikia 2 proc. apklausos dalyvių. Dažniau moterys nei vyrai ir vyresnio amžiaus teisininkai.

Darbe įtampos nejaučia vos 4,4 proc. apklaustųjų. Penktadalis jaučia labai didelę, o beveik du trečdaliai – tam tikrą įtampą. Labai didelę įtampą jaučia 21,9 proc. vyrų ir 19,7 proc. moterų. Stresui atspariausi 50–59 metų grupės apklausos dalyviai, mažiau įtampos darbe teigia patiriantys mažesnių miestų teisininkai – neigiamai į šį klausimą atsakė 8,5 proc. ne didmiesčių gyventojų.

Daugiau kaip 50 valandų per savaitę dirba 35,6 proc. Kauno ir 33,1 proc. kitų miestų advokatų. Darboholikų mažiausiai Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – 19 proc. jų dirba daugiau nei 50 valandų per savaitę. Jaunesni teisininkai dirba daugiau už vyresnius – 79,4 proc. 23–39 metų apklaustųjų dirba daugiau nei 41 valandą per savaitę. Daugiau nei vidutiniškai aštuonias valandas per darbo dieną dirba 66,8 proc. vyrų ir 69,8 proc. moterų. Vieniši teisininkai darbe praleidžia daugiau laiko kaip ir tie, kurie neturi vaikų.

Darbo krūviu ir pajamomis patenkinti vos 14,4 proc. apklausos dalyvių. Dėl krūvio nesiskundžia, tačiau atlygio nepakanka 37,2 proc., o pajamomis yra patenkinti, bet mano, kad dirba per daug – 25,3 proc. advokatų ir jų padėjėjų. 22,2 proc. nepatenkinti nei darbo krūviu, nei pajamomis. 0,9 proc. į šį klausimą neatsakė.

Nevertinti darbo užmokesčio paprašyti respondentai dažniausiai rinktųsi arba yra pasirinkę privataus advokato praktiką (67 proc.). Kitos veiklos sritys vertinamos beveik vienodai, mažiausiai patraukli atrodo teisininko pareigybė valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

Daugiau nei pusė – 54 proc. – apklausos dalyvių konkurenciją tarp advokatų apibūdino kaip didelę ar labai didelę. Konkurencijos sako nejaučią 9 proc. advokatų ir jų patarėjų. Didžiausia konkurencija jaučiama Vilniuje (60,5 proc. ją vadina didele ir labai didele) ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (50,5 proc.). Kaune ir kituose miestuose – atitinkamai 48,3 ir 39 proc.

*****susije*****


2020 07 07 05:30
Spausdinti