Meniu
Prenumerata

penktadienis, kovo 1 d.


KARAS IR KONSTITUCIJA
Atsisakyti teisių dėl bendrojo gėrio
Liepa Žeromskaitė
BNS

Karas valstybės gyvenimą pakeičia ne tik politiškai, bet ir teisiškai. Kaip karo padėtis gali būti suderinama su Konstitucijoje apibrėžiamomis piliečių teisėmis ir laisvėmis?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 142 straipsnis nurodo, kad, kilus ginkluoto užpuolimo grėsmei, karo padėtį įveda prezidentas, ją tvirtina Seimas. Kaip nurodyta Seimo priimtame Karo padėties įstatyme, tai – ypatinga teisinė padėtis, kurios metu taikomas specialus visų valstybės institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų reglamentavimas.

Šis išskirtinis reglamentavimas išsamiau Konstitucijoje paaiškinamas 145 straipsnyje, kuriame nurodyta, kurios konkrečios piliečių teisės ir laisvės yra ribojamos. Bet kuris Lietuvos pilietis gali netekti teisių į privačią nuosavybę ar privatų gyvenimą, ieškoti ir rinkti informaciją, laisvai reikšti savo įsitikinimus, keisti gyvenamąją vietą ar išvykti iš šalies, rinktis į susirinkimus.

Akivaizdu, kad įvedus karinę padėtį kai kurios piliečių teisės ir laisvės yra suvaržomos. Kaip tai atrodytų realiame gyvenime?

2023 01 26 06:45
Spausdinti