Meniu
Prenumerata

sekmadienis, gegužės 19 d.


BALTARUSIJA
Ginti ir gintis: A. Lukašenkos režimas pamynė žmonių teisę į teisinę gynybą
Julija Kniaz
Scanpix
Valdžia ir pilietis.

Režimui bandant užgniaužti protestus Baltarusijoje, kritinėje situacijoje atsidūrė ir advokatai, norintys sulaikytiems žmonėms suteikti teisinę pagalbą

Baltarusijos konstitucija kiekvienam šalies piliečiui garantuoja teisę į teisinę pagalbą bet kuriuo momentu. Trukdyti teikti šią pagalbą draudžiama. Jau ir anksčiau baltarusiams periodiškai kildavo problemų siekiant pasinaudoti šia garantija. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, kviečiamas į miliciją kaip liudytojas, mėgindavo ateiti su advokatu, būdavo atvejų, kai šio neįleisdavo. Tačiau šiuo metu Baltarusijos piliečiai susidūrė su situacija, kai nurodyta garantija iš esmės visai neužtikrinama. Advokatai kasdien susiduria su daugybe pažeidimų, neleidžiančių vykdyti jų veiklos ir padėti piliečiams realizuoti jų teisių ir laisvių. Čia paminėsiu keletą realių faktų, kaip Baltarusijoje trukdoma teikti teisinę pagalbą.

Rašant šį straipsnį jau daugiau kaip tris mėnesius Baltarusijoje sulaikomi piliečiai, kurie protestuoja dėl susiklosčiusios padėties šalyje (prezidento rinkimų klastojimo, žinomų veikėjų sulaikymo, baudžiamųjų bylų iškėlimo be teisinio pagrindo, prievartos ir kankinimų sulaikytų asmenų atžvilgiu ir t. t.). Daugelis advokatų, atlikdami savo profesinę pareigą, negalėjo likti nuošalyje ir mėgina suteikti jiems juridinę pagalbą.

Yra duomenų, kad sulaikytiesiems buvo siūloma atsisakyti advokato pagalbos mainais į švelnesnę bausmę.

Tačiau pirmiausia jau vos sulaikius žmones labai sudėtinga nustatyti jų buvimo vietą – sulaikytiesiems nesuteikiama galimybė informuoti gimines ir advokatus, nors pagal galiojančius Baltarusijos įstatymus tokia teisė turi būti įgyvendinta per tris valandas. Vos sulaikius žmones, advokatai iškart mėgina rasti juos įvairiuose rajoniniuose milicijos skyriuose ir patekti pas juos, kad galėtų bendrauti ir dalyvauti įforminant reikiamus dokumentus. Tačiau advokatai neįleidžiami į milicijos skyrius, jiems pateikiama neteisinga informacija. Advokatai reikalauja susitikti su sulaikytais asmenimis ir teikia skundus, tačiau tie veiksmai iš esmės neefektyvūs.

Kartais advokatai priversti valandas laukti prie milicijos skyrių, kad patektų pas sulaikytuosius ir suteiktų teisinę pagalbą. Todėl beveik visi dokumentai sulaikytų žmonių atžvilgiu įforminami esant fiziniam ir psichologiniam spaudimui, juose pateikiama neteisinga informacija. Piliečiams keliamos administracinės bylos pagal ATPK 23.34 straipsnį (masinių renginių organizavimo ir rengimo tvarkos pažeidimas) ir 23.4 straipsnį (pareigūno, vykdančio tarnybines pareigas, teisėto nurodymo arba reikalavimo nevykdymas). Būna, kad protokolai įforminami asmenims, kurie niekaip nedalyvavo jokiuose masiniuose renginiuose ir nesipriešino pareigūnams. Būtent advokatai gali sudaryti kliūtis pažeidžiant piliečių teises, bet faktiškai jie negali prieiti prie sulaikytų asmenų. Šiame etape advokatai neturi galimybės suteikti piliečiams reikiamą teisinę pagalbą, taip pat sulaikytam asmeniui nėra galimybės konfidencialiai bendrauti su advokatu.

Neįleisdavo į teismo posėdžius

Pažeidimai fiksuojami ir kitame teisinės pagalbos etape – kai rengiami teismo posėdžiai, bet advokatai juose nedalyvauja arba dalyvaudami susiduria su esminiais apribojimais.

Sulaikyti žmonės pristatomi į laikino sulaikymo izoliatorius, kuriuose laukia teismo. 2020 m. rugpjūčio 10–13 d. Minsko miesto izoliatoriuje (vadinamame „Okrestina“) posėdžiai vyko išvažiavus teisėjams, į juos nebuvo įleidžiami advokatai. Tuo laikotarpiu nuteisti keli tūkstančiai žmonių, tačiau nė viename tų teismo posėdžių nedalyvavo nė vienas advokatas. Visi advokatų mėginimai minėtu laikotarpiu patekti į izoliatorių buvo nesėkmingi. Vėliau didžioji dalis teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo sulaikytieji „Okrestinoje“, vyko pasitelkiant vaizdo ryšio priemones. Nepaisant to, kad teismai gaudavo pranešimus apie konkretaus žmogaus gynėją, daugeliu atvejų advokatų niekas neinformuodavo apie posėdžio rengimo laiką ir vietą. Yra duomenų, kad sulaikytiesiems buvo siūloma atsisakyti advokato pagalbos mainais į švelnesnę bausmę.

Nuo 2020 m. rugpjūčio iki lapkričio daugelis sulaikytų asmenų buvo pristatomi į Žodino miesto izoliatorių, į kurį atvažiuodavo teisėjai spręsti administracinių bylų. Tuose teismo posėdžiuose advokatai negalėjo dalyvauti ir vietoje teikti piliečiams reikalingos teisinės pagalbos.

Apribodamos advokatų prieigą, atitinkamos institucijos motyvuoja epidemiologine padėtimi šalyje, nekreipdamos dėmesio į kitus faktus: sulaikomų asmenų skaičių ir jų laikymą pergrūstose kamerose, teisėjų ir teismų sekretorių, teisėsaugos institucijų darbuotojų prieigos užtikrinimą ir t. t. Akivaizdu, kad toks požiūris į apribojimus yra selektyvus ir nukreiptas tik prieš advokatus.

Teismo posėdžiuose, į kuriuos advokatai vis dėlto patekdavo ir kuriuose turėdavo galimybę dalyvauti, teisėjai ribodavo jų galimybę susipažinti su byla, ribodavo bendravimo su sulaikytu asmeniu laiką (kai kuriais atvejais net nesuteikdavo tokios galimybės). Advokatai ne kartą reikalavo užtikrinti piliečiams galimybę asmeniškai dalyvauti posėdyje (ne vaizdo ryšiu iš izoliatoriaus), nes su sulaikytaisiais galėjo būti izoliatoriaus darbuotojų, galinčių daryti jiems spaudimą. Advokatai taip pat reikalaudavo teisėjų paleisti asmenis, kuriems baigėsi 72 valandų trukmės sulaikymas (tai ribinis sulaikymo terminas pagal Baltarusijos įstatymus) iki bylos nagrinėjimo teisme momento. Advokatai nurodydavo, kad negalima teismo posėdyje kaip liudytojų apklausti teisėsaugos institucijų darbuotojų su kaukėmis ir pakeistais asmens duomenimis, nes tai neleistina pagal galiojantį įstatymą. Tačiau daugeliu atvejų teismai niekaip nereagavo į advokatų reikalavimus ir pastabas. Didžioji advokatų raštiškų reikalavimų, kreipimųsi, skundų dalis buvo teismų, prokuratūros ir teisėsaugos institucijų ignoruojami.

Advokatai patiria didžiulį spaudimą

Taip pat advokatams buvo daromas milžiniškas Baltarusijos Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų spaudimas. Tai atspindi toliau pateikti pavyzdžiai.

2020 m. rugsėjo 9 d. sulaikytas advokatas Maksimas Znakas, teikęs teisinę pagalbą vieno iš kandidatų į Baltarusijos prezidentus štabui. Šiuo metu jam iškelta baudžiamoji byla pagal BK 341 str. 3 dalį (raginimas imtis veiksmų, kuriais siekiama kenkti Baltarusijos Respublikos nacionaliniam saugumui), ir jis laikomas suimtas. Tą pačią dieną sulaikytas dar vienas advokatas – Ilja Salejus, kuris irgi kaltinamas padaręs analogišką nusikaltimą. Šiuo metu jam skirtas namų areštas.

2020 m. rugsėjo 24 d. sulaikyta advokatė Liudmila Kazak, ginanti Mariją Kalesnikovą (aktyvią rinkimų kampanijos veikėją). Kelias valandas nebuvo įmanoma nustatyti advokatės buvimo vietos, jos reikalavimai ir skundai dėl būtinybės laiku informuoti gimines ir jos advokatus buvo ignoruoti. Advokatams susitikti su L. Kazak taip ir nebuvo leista, teismo posėdis vyko jai asmeniškai nedalyvaujant (pasitelkus vaizdo ryšio priemones izoliatoriuje). L. Kazak buvo pripažinta kalta padariusi administracinės teisės pažeidimą pagal ATPK 23.34 straipsnį (pasipriešinimas sulaikant). Tuo pat metu administracinę bylą pagal ATPK 23.34 straipsnį, kurio pagrindu ji buvo sulaikyta, teismas nusiuntė papildyti. Taigi faktiškai pagrindo ją sulaikyti nebuvo ir minėtasis straipsnis jai negalėjo būti pritaikytas.

2020 m. spalio 15 d. Baltarusijos teisingumo ministerijos iniciatyva iš advokatų Aleksandro Pylčenkos ir Julijos Levančiuk buvo atimta licencija vykdyti advokato veiklą. Šie advokatai užėmė aktyvią poziciją gindami piliečius ir neteko advokato licencijos dėl formalių priežasčių.

Baltarusijos advokatai siekia priešintis piliečių teisių pažeidimams, todėl jiems labai svarbi kolegų iš kitų šalių parama.

Neviešai advokatai buvo informuojami, kad ir toliau ateityje iš šios profesijos žmonių bus atimamos licencijos už aktyvią profesinę veiklą.

Šiuo metu Teisingumo ministerija turi plačius įgaliojimus, kurie riboja advokatų savivaldą, pavyzdžiui, sprendžiant klausimus dėl licencijos suteikimo ir atėmimo, derinant kolegijų pirmininkų juridinių konsultacijų vadovų kandidatūras ir t. t. Todėl ministerija turi galimybę savo nuožiūra inicijuoti licencijos atėmimo iš bet kurio Baltarusijos advokato klausimą.

Baltarusijos respublikinė advokatų kolegija (BRAK, šalies advokatų savivaldos organas) ginant advokatus vaidina pasyvų vaidmenį. Šiuo metu BRAK veikla apsiriboja tuo, kad ji renka informaciją ir siunčia kreipimusis į kai kurias valstybės institucijas, su jomis įvyko ir keli susitikimai. Tačiau ši veikla nėra efektyvi ir neleidžia advokatams išlaikyti savo nepriklausomo statuso. Baltarusijos advokatai neturi galimybės visa apimtimi teikti teisinę pagalbą. Jie susiduria su daugybe apribojimų ir patiria valstybinių institucijų spaudimą.

Šalyje įvyko teisinis defoltas, kai daugelis Konstitucijos straipsnių ir įstatymų netaikomi arba taikomi darant esminius pažeidimus. Baltarusijos advokatai siekia priešintis piliečių teisių pažeidimams ir mėgina atkurti įstatymo galiojimą šalyje, todėl jiems šiuo sudėtingu momentu labai svarbi kolegų iš kitų šalių parama.

Julija Kniaz yra advokatė (Baltarusija)

2020 12 30 06:05
Spausdinti