Meniu
Prenumerata

ketvirtadienis, gegužės 23 d.


INTERVIU
J. MacGuillas: privalome būti budrūs, kad teisingumo nepaverstume preke
Advokatas
J. MacGuillas.

2022 m. sausį prie Europos Sąjungos advokatūrų ir teisinių bendrijų tarybos (CCBE) vairo stojo advokatas iš Airijos – Jamesas MacGuillas. Šiuo metu CCBE atstovauja 45 šalių advokatūroms ir teisininkų draugijoms, o per jas – daugiau nei milijonui Europos advokatų. Vadovaujant J. MacGuillui organizacija tapo progresyvesnė ir, rodos, empatiškesnė, o gal tai nulėmė sudėtingas laikas: Rusijos karas Ukrainoje, su naujomis technologijomis susiję iššūkiai, senos ir naujos grėsmės advokato profesijai. Prezidentas J. MacGuillas sutiko su žurnalo „Advokatas“ skaitytojais pasidalyti savo požiūriu į advokatams kylančius iššūkius.

Prezidente, Lietuvos advokatai jus pažįsta kaip CCBE lyderį, tačiau mūsų žurnalas skirtas ne tik teisininkams, todėl norime jus pristatyti, papasakoti apie jus. Kodėl pasirinkote advokato kelią? Kokia jūsų specializacija?

– Mano šviesaus atminimo tėvas buvo teisininkas (advokatas), todėl natūralu, kad man augant didėjo ir smalsumas, ką jis dirba. Kai susipažinau su teisinėmis problemomis, supratau, kad norėčiau sekti tėvo pėdomis. Tad baigiau mokslus ir 1986 m. tapau advokatu, kartu su tėvu praktikavau gimtajame mieste – 80 km nuo sostinės Dublino. Tuo metu advokatams už sostinės ribų nebuvo didelio specializacijų pasirinkimo, o daugumoje advokatų kontorų praktikavo tik po vieną ar du asmenis, jie ir bylinėjosi, ir buvo atsakingi už sandorius nuosavybės teisės ir turto administravimo klausimais. Toks modelis vis dar egzistuoja, tačiau dabar jau aiški tendencija sutelkti dėmesį arba tik į bylinėjimąsi, arba tik į sandorius. Pamažu mane patraukė viešoji teisė, ypač baudžiamoji, konstitucinė ir administracinė. Mano šiandienė praktika labiausiai nukreipta į šias minėtas sritis.

Kuo patraukli viešoji teisė, kuo ji ypatinga?

– Mano kolegos ir aš džiaugiamės iššūkiu atstovauti piliečiui, kuris dėl pačių įvairiausių priežasčių atsiduria ginče su valstybe.

Per savo karjerą ėjote skirtingas pareigas, atrodo, kad esate atkaklus žmogus, o jūsų pastangos leido pasiekti puikių rezultatų. Šiuo metu vadovaujate CCBE, kokius įžvelgiate funkcinius skirtumus tarp šių pareigų ir vadovavimo Airijos advokatūrai?

– Nors nuo 2008 m., kai buvau Airijos advokatūros prezidentas, ji labai pasikeitė, Airijos teisės bendrija tuo metu buvo ir pagrindinė advokatų profesijos reguliuojančioji institucija, ir atstovaujančioji. Šiandien ji nebenagrinėja paslaugų skundų, juos tvarko Teisinių paslaugų tarnyba, kuri taip pat rūpinasi Advokatūros politikos klausimais. Tačiau Advokatūra vis dar prižiūri finansinius reikalus ir atlieka atstovaujamąją funkciją. Tad pagrindinis skirtumas tarp Airijos teisės bendrijos ir CCBE yra tas, kad CCBE neatlieka reguliavimo funkcijos.

Ir jūs vis dar praktikuojate. Kaip jums pavyksta suderinti advokato funkcijas, praktiką ir prezidento pareigas?

– Subalansuoti privačios praktikos poreikius ir eiti CCBE prezidento pareigas tikrai lengviau po pandemijos, kai visi įgijome nuotolinio darbo patirties: geriau išmanome, kaip panaudoti technologijas, siekiant padidinti efektyvumą, nors, žinoma, fizinių susitikimų negalima pakeisti.

Iš tiesų, kaip prezidentas, būdamas organizacijos atstovu, remiuosi puikiu mūsų komitetų ekspertų darbu, puikia teisės patarėjų komanda ir, žinoma, administracijos darbuotojų pagalba. Taigi man pasisekė, kad galiu būti puikių komandų dalimi ir praktikuodamas, ir eidamas CCBE vadovo pareigas.

Grįžkime prie aktualijų šis klausimas asmeniškesnis: Rusijos karas Ukrainoje daro didelę įtaką daugeliui pasaulio šalių. Kaip jūs vertinate situaciją?

– Neteisėta invazija į Ukrainą yra visiems pyktį keliantis šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas, įskaitant humanitarinę teisę ir Romos statutą. Man buvo garbė apsilankyti Ukrainoje ir išreikšti CCBE solidarumą su mūsų kolegomis iš Ukrainos. Viliuosi, kad atėjus laikui atsakingi asmenys bus patraukti atsakomybėn, tačiau tai turi vykti laikantis teisinės valstybės principų ir tinkamo atstovavimo. Manau, kad Rusijos turimas nuolatinis statusas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, atvirai kalbant, yra skandalas.

Jūs asmeniškai ir visa CCBE palaiko Ukrainą. Gal galite papasakoti, kokių veiksmų ėmėsi CCBE, kad prisidėtų prie pagalbos Ukrainos žmonėms?

– Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad CCBE ėmėsi neatidėliotinų veiksmų, kad galėtume padėti mūsų kolegoms Ukrainoje: vos prasidėjus karui viešai pasmerkėme neteisėtą invaziją. Raginome ir dabar raginame remti mūsų kolegas Ukrainoje, advokatus, ir apskritai Ukrainos žmones. Rėmėme perkeltuosius, steigdami advokatų kolegijas, kurios galėtų jiems padėti ir atstovauti, teikti materialinę paramą, rūpinomės kolegų prieglobsčiu ir finansine parama. Žinoma, prisidėjome prie sankcijų ir turto įšaldymo priemonių kūrimo. Skatinome kolegas visoje Europoje iš pirmų lūpų gauti ataskaitas iš Ukrainos nuo karo pabėgusių žmonių, mačiusių karo nusikaltimus, kad jie pateiktų šiuos įrodymus Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Lietuvos delegacija CCBE garsiai ir aktyviai palaikė šiuos žingsnius ir vienareikšmiškai smerkė invaziją. Mūsų kolegos iš Ukrainos nacionalinės advokatūros labai vertina jūsų solidarumą.

Manau, kad Rusijos turimas nuolatinis statusas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, atvirai kalbant, yra skandalas.

Minėjote sankcijas. Kaip matote advokatų vaidmenį kalbant apie sankcijas, naujas ekonomikos ir energetikos kryptis? Kaip manote, ar Europos valstybės gali būti kartu šioje srityje?

– Europos valstybės turi būti vieningos ir panaudoti sankcijas kaip veiksmingą būdą pažaboti šį karą. Dėl 2014 m. sankcijų taikymo skirtingose valstybėse narėse nenuoseklumas prisidėjo prie didelės painiavos ir neveiksmingumo. Naujausios priemonės turi būti taikomos nuosekliai. Kaip pavieniai teisininkai turime kelti savo kolegų sąmoningumą, kad sankcijų būtų laikomasi, nebūtų pateisinamas jų laužymas, kad nesąžiningi asmenys nepasinaudotų tais, kurie nesąmoningai prisideda prie pažeidimų.

CCBE prezidentas kartu su Ukrainos advokatūros, kuriai skirtas 2022 m. CCBE Žmogaus teisių apdovanojimas, prezidente Lydia Izovitova.

Kalbant apie kitas problemas ir iššūkius, Lietuvos advokatūra labai dėkoja CCBE ir jums asmeniškai, kad 2019 m. palaikėte Lietuvos kolegas ir išreiškėte susirūpinimą dėl šalyje pagausėjusių įvairių iniciatyvų, kurios gali trukdyti įgyvendinti esminius teisininko profesijos principus. Kokius iššūkius matote advokatų garantijoms kitose Europos valstybėse? Kaip su tuo galėtų kovoti, pavyzdžiui, Lenkija ar Vengrija?

– Teisininko profesija susiduria su daugybe iššūkių, įskaitant vyriausybių kišimąsi, kaip minėjote, Lenkijoje ir Vengrijoje. Deja, bet ir kitose šalyse vyksta konfidencialumo, advokato profesinės paslapties, kliento paslapties – advokato garantijų – erozija. Tai gali įvykti net ir netyčia, pavyzdžiui, šiuo metu taikant geranoriškas priemones, susijusias su turto įšaldymu. CCBE turi susidoroti su iššūkiais, kylančiais advokato garantijoms, privalome išlikti budrūs ir užtikrinti, kad tokias grėsmes identifikuosime laiku ir su jomis susidorosime.

2021 m. balandį Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti rengti Europos Konvenciją dėl advokato profesijos, kurios tikslas – apsaugoti pagrindines advokatų garantijas ir teises. Kaip sekasi rengti šį svarbų dokumentą?

– Europos Konvencijos dėl advokato profesijos rengimo pratybos jau vyksta sėkmingai. Ruošiami pasiūlymai, rengiami tekstai, vyksta reguliarūs nacionalinių ekspertų susitikimai. CCBE stebi visus pokyčius, visą procesą, kuriam vadovauja mūsų kolega iš Prancūzijos Laurenas Pettiti, nuolat teikiamos išsamios pastabos. Esame įsitikinę, kad tokia priemonė, ypač jei ji bus privaloma taikyti, sustiprins advokato profesijos svarbą ir užtikrins advokatų bei jų klientų saugumą.

Ką, jūsų nuomone, turėtų daryti ES advokatūros, kad valstybėse būtų laikomasi teisės viršenybės principo?

– Manau, kad vienintelis didžiausias advokatų asociacijų indėlis visoje ES yra užtikrinti, kad jauni kolegos, įgydami kvalifikaciją, žinotų teisinės valstybės principus ir teisės viršenybės svarbą, suvoktų, kaip pasiekti teisingumą, kokiomis priemonėmis ir kokiais principais.

Deja, bet ir kitose šalyse vyksta konfidencialumo, advokato profesinės paslapties, kliento paslapties – advokato garantijų – erozija.

Kalbate apie jaunąją kartą. Koks būtų pagrindinis jūsų patarimas norintiems studijuoti teisę?

– Gaila, kad pagrindinį teisinį išsilavinimą įgijau būdamas tik 1720 metų. Manau, būtų geriau, jei būtų galimybė iš pradžių studijuoti bendresnius mokslus trečiojo lygio studijose, o teisės studijas pradėti magistrantūroje. Tokia sistema yra Jungtinėse Valstijose, ir manau, kad tai pagirtina. Daugelis mano draugų ir kolegų, kurie įgijo kitą kvalifikaciją prieš pradėdami studijuoti teisę, daugeliu atžvilgių yra geriau pasirengę praktikuoti dėl platesnio požiūrio ir perspektyvos.

Esate kuklus žmogus, nors turite didelę profesinę patirtį, jaunimas turbūt seka jūsų pavyzdžiu. Kaip manote, ar advokato profesija nėra rizikinga, pavojinga?

– Du man asmeniškai pažįstami baudžiamosios teisės advokatai Patas Finucane’as ir Rosemary Nelson iš Šiaurės Airijos buvo nužudyti, nes juos siejo neatsakingi elementai, įskaitant politikus ir saugumo pajėgas. Taip, ši profesija yra pavojinga visame pasaulyje, būtent todėl CCBE labai aktyviai kalba advokatų, kuriems gresia pavojus, vardu ir pabrėžia, advokatai yra nepriklausomi.

Pakalbėkime apie ateitį. Kokią įtaką technologijos gali turėti advokatams ateityje? Ar ši profesija išliks tokia, kokia yra dabar?

– Per ilgai buvo manoma, kad teisininkai nusiteikę prieš technologijų pažangą. Tai netiesa, ir tai parodė pandemija. Tačiau mums nerimą kelia dirbtinio intelekto funkcijos – mums svarbu, kad bet koks galios sprendimų priėmimas priklausytų žmogui, nepriklausomam ir patyrusiam teisėjui. Beje, yra įrodymų, kuo tai gresia – JAV baudžiamojoje teisėje naudojami algoritmai galiausiai davė rezultatų, tendencingai susijusių su rasizmu. Taigi šioje srityje privalome būti budrūs, kad teisingumo nepaverstume preke.

Ko palinkėtumėte Lietuvos advokatų bendruomenei ir visiems žurnalo skaitytojams?

– Ramybės, klestėjimo ir pasiekimų sporte (išskyrus tuos atvejus, kai žaidžiate su Airijos rinktine).

J. MacGuillas

BEREKLAMOS:

2022 12 22 06:45
Spausdinti