Meniu
Prenumerata

pirmadienis, rugsėjo 25 d.


„Brexit“ ir intelektinė nuosavybė
Vytautas Mizaras

Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupė paskelbė poziciją dėl intelektinės nuosavybės teisių (tarp jų ir geografinių nuorodų).

Joje įvardyti pagrindiniai ES pozicijos principai, kurių pagrindu vyks derybos su išstojančia Jungtine Karalyste dėl ES saugomų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga yra viena svarbiausių ES reguliuojamų sričių, taip pat tiesiogiai susijusi su verslo santykiais. Derybose svarbiausia susitarti, ar ir kaip, išstojus iš ES, Jungtinėje Karalystėje bus saugomi intelektinės nuosavybės objektai, į kuriuos iki šios valstybės išstojimo datos buvo įgyta bendrosios galios ES teisinė apsauga.
Derybose svarbiausia susitarti, ar ir kaip, išstojus iš ES, Jungtinėje Karalystėje bus saugomi intelektinės nuosavybės objektai.
Pirma, pozicijoje siūloma per derybas vadovautis taisykle, kas pagal galiojančią ES teisę yra ES mastu įgyta iki Jungtinės Karalystės išstojimo datos, tas ir toliau galioja ir saugoma taip, kaip ir iki išstojimo. Pavyzdžiui, jeigu iki išstojimo datos įgytas ES prekių ženklas (arba ES dizainas), tokiu atveju ir šaliai išstojus toks ES prekių ženklas turėtų būti saugomas Jungtinės Karalystės teritorijoje. Taip pat raginama, kad tokios intelektinės nuosavybės teisės būtų saugomos taip, kaip numato atitinkami ES teisės aktai. Tokie patys principiniai aspektai rekomenduojami ir geografinių nuorodų srityje, tačiau su papildomu įpareigojimu Jungtinei Karalystei sureguliuoti jų apsaugą nacionaliniu lygiu, atitinkančiu ES apsaugos lygį (atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Jungtinėje Karalystėje nėra specialaus geografinių nuorodų apsaugos reguliavimo). Antra, siūloma užtikrinti pasinaudojimo pirmumo teise į atitinkamą intelektinės nuosavybės teisės objektą (prekių ženklą, dizainą ir kt.) tęstinumą. Jeigu iki išstojimo iš ES datos buvo pateikta paraiška įgyti bendrosios galios ES intelektinės nuosavybės teises (pavyzdžiui, į ES prekių ženklą, ES dizainą ir kt.), toks pareiškėjas minėtos ES paraiškos pagrindu gali naudotis pirmumo teise teikdamas paraišką dėl to paties objekto Jungtinėje Karalystėje ir po šalies išstojimo iš ES datos. Trečias siūlymas susijęs su papildomos apsaugos liudijimų medicinos produktams bei augalų apsaugos priemonėms ES galiojimu. Principas toks: jeigu iki išstojimo datos pagal galiojančią ES teisę buvo paduotas prašymas įgyti papildomos apsaugos liudijimą arba pratęsti jo galiojimą kompetentingai Jungtinės Karalystės institucijai, ir šaliai išstojus šis procesas turi būti tęsiamas ir baigiamas taip, kaip numatyta ES teisėje. Ketvirta, specialiai siūloma susitarti dėl duomenų bazių teisinės apsaugos. Rekomenduojama iki išstojimo datos sukurtas ar pagamintas duomenų bazes ir toliau saugoti pagal ES suderintas apsaugos taisykles ir Jungtinėje Karalystėje. Šis specialiai duomenų bazių apsaugai skirtas siūlymas susijęs su prevencija dėl galimo, išstojus iš ES, Jungtinės Karalystės teisėje kitokio duomenų bazių apsaugos standarto numatymo, kaip buvo ir iki ES duomenų bazių apsaugos direktyvos priėmimo. Penktas siūlymas susijęs su platinimo teisių išnaudojimo (exhaustion) taisykle. Ji bendriausia prasme šiandien reiškia, kad jeigu prekės, pažymėtos prekių ženklu ar susijusios su saugomu dizainu (ar su saugomu išradimu), pirmą kartą teisėtai buvo išleistos į rinką Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tai tokių prekių tolesnio platinimo minėtoje rinkoje, intelektinės nuosavybės teisių subjektas negali kontroliuoti, t. y. negali drausti laisvo tokių prekių judėjimo. Tai labai svarbi pozicija, nes susijusi su laisvu prekių judėjimo užtikrinimu, lygiagrečios prekių prekybos ribojimo draudimu. Siūloma vadovautis tokiu principu: jeigu iki išstojimo iš ES datos platinimo teisė pagal galiojančią ES teisę buvo išnaudota, tokiu atveju ir po išstojimo datos laikoma, kad tokių prekių platinimo negalima kontroliuoti ir visose ES valstybėse narėse, ir Jungtinėje Karalystėje. Taigi, platinimo teisė, išnaudota iki išstojimo datos, ir toliau galioja Jungtinei Karalystei išstojus. Kitaip tariant, prekių platinimo kontrolė Jungtinės Karalystės rinkoje nebūtų sugrąžinama. Nors ES Komisijos darbo grupės pozicijoje nėra nuostatų dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo Bendrojo patentų teismo, nagrinėsiančio Europos patentų ir bendrosios galios patentų ginčus, susitarime, iki šiol atlikti šios valstybės veiksmai rodo daugiau siekį būti minėto susitarimo dalyve. Tokia politinė nuostata Jungtinėje Karalystėje buvo išreikšta pernai lapkritį, ir Anglijos parlamente šių metų birželį pateikti minėto tarptautinio susitarimo ratifikavimo dokumentai, o Škotijos parlamente tas pats padaryta šių metų rugpjūtį. Tiesa, Anglijos parlamentas debatus dėl ratifikavimo atidėjo neribotam laikui, bet reikia tikėtis, kad principinė politinė nuostata dėl dalyvavimo Bendrojo patentų teismo veikloje dėl „Brexit“ proceso nesikeis. Vytautas Mizaras yra Advokatas, „Ellex Valiunas“ partneris, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius
2017 12 11 13:12
Spausdinti