Meniu
Prenumerata

šeštadienis, rugpjūčio 20 d.


„CITYBEE“ DUOMENŲ VAGYSTĖ
Grupės ieškinys prieš „Citybee“: kokiomis sąlygomis jis gali būti pareikštas?
Eimantas Kadys

Pirmadienį įmonė „Citybee“ informavo visuomenę, kad kibernetiniai įsilaužėliai pavogė dalį įmonės klientų duomenų – klientų vardus, pavardes, jų asmens kodus, elektroninio pašto adresus. 

Visi pavogti klientų duomenys buvo paskelbti viešai prieinamame internetiniame forume, tad su paskelbtais klientų asmens duomenimis gali susipažinti bet kuris suinteresuotas asmuo. Anot įvairių žiniasklaidos pranešimų, buvo paviešinta daugiau nei 110 000 įmonės klientų duomenų.

„Citybee“ klientai socialiniuose tinkluose ėmė reikšti pasipiktinimą dėl jų asmens duomenų vagystės ir bene kiekvienas iš jų teigia, kad kreipsis į teismą dėl netinkamo jų asmens duomenų saugojimo ir dėl to patirtos žalos atlyginimo.

Įvertinus visą šią susiklosčiusią situaciją, t.y. kad buvo nutekinta daugiau nei 110 tūkstančių asmens duomenų, manytina, kad kiekvienam „Citybee“ klientui kreiptis individualiai į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo yra netikslinga ir neefektyvu, kadangi „Citybee“ klientai gali pareikšti vieną bendrą ieškinį įmonei dėl jų teisių pažeidimo ir patirtos žalos atlyginimo.

Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. galioja grupės ieškinio institutas, kuriuo yra siekiama tuo pačiu teisinės gynybos būdu apginti į grupę susijungusių fizinių ar juridinių asmenų tapačias ar panašaus pobūdžio teises ar įstatymų saugomus interesus. Grupės ieškinys sudaro realias teisines galimybes didelei asmenų grupei, kurios teisės buvo pažeistos, efektyviai ginti savo interesus, pateikiant vieną bendrą ieškinį, o ne inicijuojant atskiras tapačias bylas.

Taigi, kadangi „Citybee“ klientai patyrė bendrą žalą dėl netinkamo jų asmens duomenų saugojimo ir visa tai yra grindžiama tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis, jie gali kreiptis į teismą pareikšdami grupės ieškinį, kuris šioje situacijoje būtų efektyvesnis ir tikslingesnis. Tačiau įstatyme yra numatytos sąlygos, kurioms esant, toks ieškinys gali būti reiškiamas.

Pirmiausia, „Citybee“ klientai, kurie norėtų apginti savo pažeistas teises pareikšdami grupės ieškinį, turi sudaryti grupę. Grupės ypatumas šiuo atveju yra tas, kad ją turi sudaryti ne mažiau kaip dvidešimt fizinių ar juridinių asmenų, kurie raštu yra išreiškę savo pageidavimą tapti grupės nariais ir pareikšti ieškinį teisme. Lietuvoje grupės ieškinys yra grindžiamas „įsitraukimo“ principu, kuris reiškia, kad grupė yra individualizuojama ir grupės nariais gali būti tik asmenys, kurie pareiškia norą būti grupės nariais. 

Taigi, „Citybee“ klientai, norėdami pareikšti grupės ieškinį, turi savo iniciatyva susiburti į ne mažesnę nei 20 asmenų grupę ir tokią savo valią išreikšti raštu. Grupė taip pat privalo išsirinkti ir turėti savo atstovą, kuris atstovaus visą grupę, grupės narių vardu pareikš ieškinį ir bus laikomas ieškovu teisme.

Antra, rengiant grupės ieškinį yra būtinas advokato dalyvavimas, su kuriuo teisinių paslaugų teikimo sutartį turi pasirašyti grupės atstovas. Tačiau šis reikalavimas nėra taikomas, jeigu grupės atstovas yra grupės narys, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Trečia, grupės ieškiniui yra nustatyta privaloma išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Šis reikalavimas taikomas siekiant, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas taikiai ir ginčo teisena būtų naudojamasi tik kaip išimtine priemone grupės narių turtiniams ir neturtiniams reikalavimams patenkinti. Šiuo atveju grupės atstovas turi kreiptis į „Citybee“ su rašytine pretenzija, nurodant susiformavusią grupę, jos reikalavimus bei nustatant ne trumpesnį kaip trisdešimties dienų terminą pretenzijoje pateiktiems reikalavimams įvykdyti. Pretenzijoje reikia įspėti, kad jeigu grupės reikalavimai nebus patenkinti per joje nurodytą laiką, grupė galės kreiptis į teismą ir pareikšti grupės ieškinį. Pažymėtina, kad ši ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka yra privaloma, tad jeigu jos nebus laikytasi, teismas atsisakys priimti grupės ieškinį.

Ketvirta, jeigu „Citybee“ per nustatytą terminą nepateiktų atsakymo į grupės narių pretenziją arba atsisakytų ją tenkinti, tokiu atveju yra pereinama į teisminę ginčo nagrinėjimo teisme stadiją, reiškiant grupės ieškinį. Ieškinys šiuo atveju būtų reiškiamas apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui. 

Svarbu pažymėti, kad šioje proceso stadijoje yra galimas ir grupės narių papildymas teismo iniciatyva, t.y. teismas, priimdamas grupės ieškinį ir matydamas, kad prie grupės gali prisijungti ir daugiau nukentėjusiųjų asmenų, gali nustatyti nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt dienų terminą grupei papildyti. Pasibaigus nustatytam terminui, išrinktas grupės atstovas turi pateikti teismui tvirtinti patikslintą grupės narių sąrašą, o teismas, įvertinęs visas aplinkybes, sąrašą patvirtina arba atsisako patvirtinti. Taigi, jeigu nukentėję „Citybee“ klientai neprisijungtų prie grupės ieškinio jo rengimo procese, jie galėtų tai padaryti ir jau pareiškus ieškinį teisme.

Esant visoms aukščiau išvardintos sąlygoms, „Citybee“ klientai gali pareikšti įmonei grupės ieškinį dėl netinkamo jų asmens duomenų saugojimo ir dėl to patirtos žalos atlyginimo.

Eimantas Kadys yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantas

2021 02 16 17:44
Spausdinti