Meniu
Prenumerata

ketvirtadienis, liepos 25 d.


KOMENTARAS
Izraeliui pražūtingi mitai, kuriuos būtina išsklaidyti
Hadas Wittenberg Silverstein
V. Liaudanskas (Klaipėdos diena)
Ambasadorė Hadas Wittenberg Silverstein.

Izraeliui palaipsniui išvalius teroristų užtvindytas pasienio zonas ir atkūrus jų kontrolę, paaiškėjo siaubingi Hamas skerdynių mastai.

Šiandien skaičiuojame daugiau nei 1400 nužudytų žmonių, tarp jų kūdikiai, vaikai, moterys ir senukai. Savo namuose buvo išskerstos ištisos šeimos. Kūdikiai, supjaustyti į gabalus, kartu sušaudyti tėvai ir vaikai. Muzikos festivalyje išžudyta maždaug 260 vaikinų ir merginų, dauguma sušaudyti. Per 3500 žmonių sužeisti, daugelis jų vis dar ant mirties slenksčio. Per 150 žmonių buvo pagrobta ir išgabenta į Gazą, jų likimas nežinomas. Negana to, Izraelio priešai į civilius gyventojus paleido tūkstančius raketų.

Hamas teroristų ataka Izraelio pietuose buvo tyčinės masinės nekaltų civilių žudynės. Raketų smūgiai yra jų tolesnis bandymas terorizuoti ir žudyti nekaltus piliečius.

Atėjo laikas išsklaidyti mitus ir pažvelgti realybei į akis.

Pirmasis mitas - šventvagiškas „abiejų pusių” sulyginimas, kai išlaikant neegzistuojančią pusiausvyrą konfliktas klaidinančiai apibūdinamas kaip „abipusis smurtas“.

Izraelis siekia taikaus sambūvio, tuo tarpu palestiniečių teroristinės organizacijos, įskaitant Hamas, renkasi mirtį ir naikinimą. Nors konflikto metu Izraelis daro viską, kad kuo labiau sumažintų žalą civiliams, palestiniečių smogikai nekaltus civilius laiko savo pagrindiniu taikiniu. Hamas vykdo dvigubą karo nusikaltimą – puola Izraelio civilius, o Gazos ruožo gyventojus naudoja kaip gyvus skydus.

Čia negali būti jokio palyginimo. Negali sulyginti tų, kurie puola nekaltus civilius, ir tų, kurie ginasi nuo tokių išpuolių.

Antrasis mitas yra dažnai kartojamas - kad jėgos panaudojimas yra neveiksmingas arba iš prigimties amoralus. Tai klaidinga. Būna atvejų, kai jėgos panaudojimas yra būtinybė, prievolė ir vienintelis moralus sprendimas. Susidūrus su tokio masto blogiu, kaip Hamas teroristai, pasiruošę žudyti kūdikius ir skersti nekaltus žmones jų lovose, kiekviena valstybė privalo užkirsti kelią terorui visomis įmanomomis priemonėmis.

Nepriimtina, kad Izraelio atžvilgiu kyla abejonių dėl teisės naudoti jėgą savigynai. Kaip ir visos kitos pasaulio šalys, Izraelis turi teisę ir pareigą ginti savo piliečius ir imtis visų būtinų priemonių savo žmonėms apginti.

Apmaudu, kad yra abejojančių šia teise. Kai žiniasklaidos atstovai ar kiti ginčyja Izraelio teisę į savigyną, klausiame: kiek dar izraeliečių turi būti nužudyta, kad ši teisė būtų pripažinta Izraeliui, kaip ir bet kuriai kitai pasaulio valstybei?

Trečiasis mitas bando aiškinti Izraelio ir palestiniečių ekstremistų konflikto esmę - esą konfliktas kyla tik dėl apčiuopiamų dalykų, tokių kaip teritorija, vanduo ar kitos materialinės vertybės. Viena iš dažniausiai girdimų klišių - „taika bus, jei Izraelis įvykdys tą ar aną“. Išpuolis Izraelio pietuose dar kartą įrodo, kad Hamas, kaip ir kiti palestiniečių ekstremistai, nesiekia nei kompromiso, nei taikaus sambūvio. Jie nori sunaikinti Izraelį ir atsisako pripažinti Izraelio valstybę jokiu pavidalu.

Tai egzistencinis mūšis, kuriame Izraelio gali nebelikti. Izraelis nuėjo ilgą kelią, siekdamas rasti taikų būdą sugyventi su kaimynais. Izraelis pripažino Palestinos valdžią ir grąžino teritoriją palestiniečiams. Izraelis išėjo iš Gazos ruožo, įskaitant visų toje teritorijoje esančių žydų nausėdijų išardymą. Tačiau mainais į tai Izraelis nepelnė taikos. Vietoje to, atlaisvintos Gazos teritorijos buvo paverstos teroristų rengimo stovyklomis ir raketų paleidimo aikštelėmis. Vis aiškiau suvokiama, kad taika ateis tik tuomet, kai dauguma palestiniečių pasirinks koegzistenciją, o ne konfliktą, ir iš vidaus apsivalys nuo ekstremistų.

Daugelis klausia, kaip jie galėtų padėti Izraeliui šiuo sunkiu metu. Toks solidarumas šildo Izraelio žmonių širdis, jį labai vertiname.

Be daugelio teikiamos emocinės ir materialinės paramos, ne mažiau svarbi yra ir moralinė. Vieši Lietuvos valstybės vadovų pareiškimai, visuomeninės palaikymo akcijos ir miestų pastatų apšvietimas Izraelio vėliavos spalvomis yra puikūs tokio solidarumo pavyzdžiai.

Šiandienos socialinių tinkle persmelktame pasaulyje kiekvienas turi balsą ir kiekvienas gali būti geros valios ambasadoriumi. Jei norite paremti Izraelį, skleiskite tiesos žodį ir padėkite išsklaidyti mitus.

Hadas Wittenberg Silverstein yra Izraelio ambasadorė Lietuvoje

2023 10 16 17:26
Spausdinti