Meniu
Prenumerata

šeštadienis, gegužės 25 d.


KOMENTARAS
Kaip vadovauti pasaulyje, kuriame nusitrynė ribos?
Kristine Jarve
Bendrovė
K. Jarve.

Kaip vadovauti pasaulyje, kuriame nusitrynė buvusios ribos? Pasaulyje, kuriame darbas nebėra apibrėžtas pareigybėmis, kuriame darbo vieta nebereiškia konkrečios vietos, kuriame daugelis įtakingiausių darbuotojų nebėra tokie, kokius buvome įpratę matyti, ir kuriame lyderystės nebenusako organizacinės struktūros schema? Tam, kad vadovai pajėgtų ir toliau sėkmingai dirbti, jie turi keistis kartu su savo organizacija ir laikytis naujų principų, padedančių sutelkti darbuotojus bei komandas.

Pokyčiai versle ir visuomenėje keičia organizacijų darbo su žmonėmis kryptį. Organizacijoms, kurios siekia klestėti ir nuolatinių permainų laikais, ateina momentas, kai tenka iš esmės persitvarkyti. Nusitrynus riboms, ir vadovą, ir vadovavimą pradedame apibrėžti kitaip. Lyderystė jau nebepriklauso nuo pozicijos, hierarchijos ar tiesioginių pavaldinių skaičiaus.

Lygiai taip pat iškyla klausimas ir dėl organizacijų valdymo būdų, kuriuos iki šios taikydavo vadovai, ir dėl laiko patikrintų valdymo metodų. Dabar vadovas turi tapti „orkestro dirigentu“: vertę kurti bendromis jėgomis su komandomis ir darbuotojais, sutelkti darbuotojus idėjos labui ir stiprinti savo įtaką. Ir nors vadovų įtaka dar niekada nebuvo tokia reikalinga, būti lyderiu dabar yra kaip niekad sunku.

Dideli lūkesčiai aukščiausio lygio vadovų atžvilgiu

Platesnis lyderystės apibrėžimas, kurį turime šiandien, suponuoja, kad pavieniai asmenys visais lygiais sutelkia jėgas, kad galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias jiems suteikia naujasis pasaulis be ribų. Svarbiausias aukščiausio lygio vadovų uždavinys – panaudoti šią energiją tokiais būdais, kurie padėtų siekti bendrų organizacijos tikslų, nenuslopindami nei siekio kurti inovacijas, nei vikrumo komandos lygmeniu.

Tam reikės kaip niekada susitelkusių ir darniai veikiančių aukščiausio lygmens vadovų, gebančių įkvėpti savo organizacijas ir užtikrinti visų lygių vadovų atsakomybę už tą viziją. Pasaulyje, kuriame nusitrynė ribos, sėkmė lydės tik tuos aukščiausio lygio vadovus, kurie dirba kaip tikra komanda ir yra pasiruošę eksperimentuoti, bandyti, suklysti ir veikti dar skaidriau bei empatiškiau nei vakar.

Lyderystė suprantama skirtingai

2023 m. tyrimo „Pasaulinės žmogiškojo kapitalo tendencijos“, kurį atliko „Deloitte“, respondentai patvirtino, jog šiuo metu lyderystė yra kaip niekada svarbi, tačiau tikros lyderystės pasitaiko vis rečiau. Nors 94 proc. respondentų laikosi nuomonės, kad lyderystės gebėjimai ir jos efektyvumas organizacijos sėkmei yra svarbūs arba labai svarbūs, vis dėlto tik 23 proc. mano, kad jų organizacijos vadovai šiuo metų turi gebėjimų, reikalingų vadovauti iš esmės pakitusiame pasaulyje, kuriame neliko ribų.

Gali būti, kad vienodo supratimo apie tai, kas yra lyderystė, trūksta todėl, kad klaidingai įsivaizduojame, kokie yra pasaulio, į kurį mes žengiame, poveikiai ir galimybės. Tik mažiau nei 15 proc. respondentų mano, kad organizacijų vadovai yra visiškai pasirengę vadovauti taip, kad apimtų visą darbo jėgą, kurios skaičius auga, arba priimdami sprendimus labiau atsižvelgti į socialines ir supančios aplinkos keliamas rizikas. Tik 16 proc. respondentų yra tos nuomonės, kad jų vadovai yra visiškai pasirengę rezultatų ir komandos efektyvumo gerinimo tikslu naudoti technologijas, ir tik 18 proc. atrodo, kad jų vadovai yra visiškai pasirengę kurti tinkamos darbovietės modelį savo organizacijai.

Permąstyti lyderystę iš naujo

Galimas dalykas, kad supratimas, kas yra lyderystė, vis labiau skiriasi todėl, kad į darbą ir darbuotojus žiūrima per vakarykščių apibrėžimų ir ribų prizmę. Pasaulyje, kuriame nusitrynė ribos, lyderystė reiškia ne tiek formalius įgaliojimus ir hierarchiją, kiek įžvalgumą, asmeninę atsakomybę, ryšį su vertybėmis ir veiksmą. Tai reiškia, kad komandas ir savo darbovietę reikia aktyvinti kitokiais būdais, ir kad reikia kvestionuoti nusistovėjusį įsivaizdavimą apie tai, kas yra organizacija, kas joje dirba ir kaip ji veikia.

Tačiau nuo ko pradėti? Beveik pusė respondentų teigia, kad jų organizacijos vadovams sunku nustatyti, ko imtis pirmiausia, nes juos yra užgriuvusi permainų, kurios iš esmės keičia pasaulį ir vyksta labai dažnai, lavina. Todėl naujieji principai, kuriuos jums teks priimti kaip vadovui, savo esme yra panašūs į permainas, kurias turės įgyvendinti jūsų organizacija.

Naujieji principai

Suformuluoti iššūkį: mąstykite kaip tyrinėtojas. Pasaulyje, kuriame nusitrynė ribos, sėkmė priklausys ne tiek nuo sprendimo nustatymo, kiek nuo aplinkos formavimo ir darbuotojų sutelkimo eksperimentuoti bei prisitaikyti greitai sugeriant naują informaciją ir iš jos mokantis. Iš esmės atsiras naujas lyderio sėkmės rodiklis – perėjimas nuo pareigybių ir veiklos valdymo prie rezultatų planavimo ir įgyvendinimo organizavimo.

Nubrėžti naują kryptį: santykius formuokite bendromis jėgomis. Darbo jėgos ekosistemoje, kurioje nusitrynė ribos ir kurioje darbuotojų laisvė veikti yra didesnė nei anksčiau, problemų sprendimas yra komandinis sportas, o geriausi sprendimai gimsta drauge. Tai gera proga maksimaliai panaudoti visas darbuotojų žinias ir patirtį ir iš to gauti geresnius sprendimus. O kad pasiektų laukiamų rezultatų, vadovams reikia tikslingai skirti jėgų bei laiko santykių su visų tipų darbuotojais formavimui ir aktyviai stengtis dar geriau pažinti savo darbuotojus, įskaitant jų kompetenciją, potencialą, svajones bei poreikius. Didesnėje ekosistemoje įtaka įgyjama suteikiant kitiems laisvę veikti, atsakomybę, galimybes naudotis informacija ir kelią savo asmeniniams siekiams įgyvendinti.

Poveikio modeliavimas: prioritetą skirkite rezultatams, kurie naudingi žmogui. Norėdami sėkmingai darbuotis pasaulyje, kuriame nusitrynė ribos ir kuriame viskas yra susiję, vadovai privalo savo veiksmuose visą dėmesį skirti žmonėms bei siekti tokių rezultatų, kurie būtų prasmingi ir naudingi tiek organizacijai, tiek ir susijusiems asmenims. Viskas prasideda nuo nuoširdus rūpinimosi savo pavaldiniais, kurį vadovas turi atkartoti savo veiksmuose ne tik darbe, bet ir už jo ribų. Jei vadovai nori prasmingų ryšių ir rezultatų, jie turi rodyti nuoširdų domėjimąsi ir rūpinimąsi žmonių, kuriems vadovauja, darbu bei gyvenimu.

Tačiau daugiau kaip 40 proc. respondentų teigia, kad jų verslo funkcija šiuo metu neatlieka jokio vaidmens vertinant tvarumo išdavas. Todėl galimas dalykas, kad sėkmė ateis laikantis standartų, kurie yra aukštesni nei jūsų organizacija taiko šiuo metu. Gera žinia yra ta, jog teigiamą vaidmenį visuomenėje galima atlikti ir ne finansinių rezultatų sąskaita. Geresnių rezultatų rinkoje pasiekia tos įmonės, kurios iš tikrųjų įsipareigoja užtikrinti socialiai atsakingą ūkinę veiklą.

Priešais jus – pasirinkimas

Tai – galimybė permąstyti savo vaidmenį kuriant organizacijos ateitį. Iš naujo nestandartiškai įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti darbas, darbo jėga ir pati įmonė. Ieškodami geresnių sprendimų, skatindami mokytis ir greičiau augindami įmonės vertę, imkitės eksperimentuoti; pasitelkę bendrą kūrybą, puoselėkite gilius ir artimus ryšius su darbuotojais visoje platesnėje ekosistemoje, o tam, kad suprastumėte visą savo sprendimų poveikį, imkite platesnį jų aprėpties lauką, visada galvodami apie žmogų. Ateinantį dešimtmetį daug ką lems vikrumas. Kadangi kuriame teisingesnę ir humanišką ateitį, pasinaudokite tomis galimybėmis, kurias jums, kaip lyderiui, jūsų organizacijai ir plačiajai visuomenei gali duoti pasaulis, kuriame nusitrynė ribos.

Kristine Jarve yra „Deloitte Baltics“ vadovaujančioji partnerė

Tyrime „Pasaulinės žmogiškojo kapitalo tendencijos“, kurį 2023 m. atliko „Deloitte“, dalyvavo 10 000 įvairių sektorių įmonių ir personalo vadovų iš 105 pasaulio šalių. Tyrimo duomenys papildyti interviu su kelių pirmaujančių organizacijų aukščiausio lygio vadovais. Įžvalgos leido apibrėžti tendencijas, su kuriomis galite susipažinti šioje ataskaitoje.

2023 03 15 09:51
Spausdinti