Meniu
Prenumerata

šeštadienis, balandžio 13 d.


OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS
JAV sostinėje – paroda apie Lietuvos kovą dėl laisvės
Liepa Žeromskaitė, specialiai iš Vašingtono
IQ Life
Paroda „Nuo sovietinės raudonos vėliavos iki Lietuvos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“.

Kovo 15 d. Vašingtone (JAV), Komunizmo aukų muziejuje, atidaryta Vilniaus Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rengta paroda „Nuo sovietinės raudonos vėliavos iki Lietuvos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“ (angl. „From the Soviet Red Flag to the Lithuanian Tricolor: 50 Years of Struggle for Freedom”). Tai pirmas kartas, kai šis JAV muziejus rengia parodą komunizmo ir laisvės kovų tematika iš Lietuvos.

Paroda išryškina Lietuvos istoriją ir gyventojų kasdienybę Sovietų okupacijos metais bei lietuvių pasipriešinimą, taip pat eksponuojama ir dailininko Henriko Cipario „Lietuvos kančios“ darbų serija.

IQ Life
Paroda „Nuo sovietinės raudonos vėliavos iki Lietuvos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“.

Anot Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorės Ramūnės Draučiūnaitės, idėja rengti šą parodą kilo pernai, kai prasidėjo ir šių dviejų muziejų bendradarbiavimas. „Pernai mūsų muziejus Komunizmo aukų muziejui atrinko penkis eksponatus – politinio kario numeris, kuris buvo dėvimas lageriuose, rožančius iš duonos, Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikų numerio fotojuostelė, kurioje buvo perfotografuota Kronika, kad ją būtų lengviau paslėpti ir išgabenti į Vakarus, ir vienas portcigaras, – „IQ Life“ pasakojo R. Draučiūnaitė. – Ir štai tokio gražaus abiejų muziejų bendradarbiavimo dvasioje ir kilo ta mintis, kad reiktų parengti kažką išsamesnio Amerikos visuomenei, plačiau supažindinti, kokias represijas patyrė Lietuvos žmonės, būdami sovietinėje okupacijoje.“

IQ Life
H. Cipario darbų serija „Lietuvos kančia“.

Išsigryninus temą pradėti rinkti geriausiai šį 50 metų trukusį okupacijos laikotarpį, ir dirbant prie parodos, kurioje daug dokumentų kopijų, vaizdo siužetų, kilo mintis, kad ją gerai papildytų ir meno kūriniai. Taip prie istorinių duomenų parodoje atsirado ir H. Cipario darbai. Anot R. Draučiūnaitės, kiekvienas darbas turi pavadinimą, susietą su konkrečiu istoriniu įvykiu Lietuvoje, pavyzdžiui, „Lietuvos okupacija“, „Partizanų motina“, „Lietuvos netektys“, „Rainiai“, „Medininkai“, „Sausio 13-oji“.

„Tai, ką mes patyrėme, Lietuvoje daug kas labai gerai žino, – teigė R. Draučiūnaitė. – Bet neužtenka apie tai kalbėti tik viduje, savo valstybėje tarp savų. Apie tai reikia pasakoti plačiajam pasauliui, plačiai auditorijai, kad kuo daugiau žmonių pamatytų ir suprastų, koks blogis yra sovietinė okupacija, kiek ji atnešė netekčių, kurių niekaip negali atitaisyti.“

IQ Life
R. Draučiūnaitė.

Pasak pašnekovės, jei nekalbėsime apie tokį nestabdomą blogį ir jei jis negaus jokio atkirčio, tuomet kartosis ir vėl: „Šiandien tą matome Ukrainoje – nestabdomas, nekontroliuojamas, neužkardomas blogis veši ir laikas nuo laiko prasiveržia. Apie tai kalbėti, belstis į žmonių supratimą ir sąmonę, kad taip negali būti ir turi būti kontrolė, yra pagrindinė žinia.“

Parodos atidaryme dalyvavusi Lietuvos ambasadorė JAV ir Meksikoje Audra Plepytė pabrėžė – pačiame Vašingtono centre eksponuojama paroda apie Lietuvos kelią į nepriklausomybę yra beprecedentis atvejis. „Tai yra pavyzdys, kad, kai visa tauta kovoja už savo laisvę ir kai tokios šalys, kaip JAV, toje kovoje lyderiauja, tada ir yra laimima, – „IQ Life“ teigė ambasadorė. – Tai duoda vilties ir šiandien už savo šalį kovojantiems ukrainiečiams, ir kitoms taip pat pavergtoms šalims, kovojančioms už laisvę ir demokratiją.“

2024 03 15 23:00
Spausdinti