Meniu
Prenumerata

ketvirtadienis, birželio 8 d.


EUROPOS SĄJUNGA
EK siūlo Lietuvai atsisakyti subsidijų už elektrą ir dujas, stiprinti sveikatos priežiūrą
BNS
IQ
IQ
Ričardas Gaurys, Marius Vaščega, Agnė Kazlauskaitė.

Europos Komisija (EK) Lietuvai rekomenduoja atsisakyti kompensacijų už energijos išteklius, stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti socialines paslaugas, taip pat mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir energijos importo.

EK paskelbė Lietuvai skirtą ataskaitą, kurioje analizuojami ekonominės ir socialinės politikos iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva. Kartu EK pateikė rekomendacijas ir pasiūlymus, kurie, juos patvirtinus ES Tarybai, nurodys Lietuvai ekonominės ir socialinės politikos prioritetus ateinantiems metams.

„Šie dokumentai kartu įvardija kiekvienos valstybės ekonomikos silpnybes ir stipriąsias vietas. Nes tik atvirai įsivardydami problemas galime sutelkti valią. Tai ne kiek kritika, o kiek analitinė pagalba. [...] Akivaizdu, kad Lietuvos ekonomika įeina į pavojaus zoną, todėl būtent dabar labai svarbu sukaupti visas jėgas pokyčiui ir yra lemiamas laikas spręsti įsisenėjusius Lietuvos paradoksus. Ekonomikos sulėtėjimas yra gera priežastis pasidaryti namų darbus“, – sakė Marius Vaščega, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas, spaudos konferencijos metu.

Atsakaitoje sakoma, kad dėl infliacijos, silpnos vidaus ir išorės paklausos Lietuvos ekonomikos augimas 2023 m. bus nedidelis. 2022 m. Lietuvos ekonomikos augimą stabdė sparčiai auganti infliacija, kuri siekė 18,9 proc. ir buvo viena didžiausių ES.

Energetika

Ataskaitoje Lietuva sveikinama, kad yra visiškai nepriklausoma nuo energijos išteklių iš Rusijos, yra užsitikrinusi dujų tiekimą, padeda kaimynams regione. Visgi pati Lietuvos ekonomika labai priklausoma nuo energijos kainų, yra jautri energetiniams sukrėtimams, nes ji priklauso nuo daug energijos reikalaujančios mažos ir vidutinės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų gamybos.

„Toliau mažinkite priklausomybę nuo iškastinio kuro ir importuotos energijos, spartinkite atsinaujinančiųjų išteklių diegimą, ypač užtikrindami pakankamus tinklo pajėgumus ir prieigą, taip pat pramonės transformaciją ir dekarbonizaciją, didinkite tvaraus ir viešojo transporto naudojimą bei pastatų energinį efektyvumą“, – teigiama dokumente.

EK taip pat rekomenduoja nutraukti iki 2023 m. galiojančias paramos energetikai priemones. „Jei atsinaujinęs energijos kainų augimas pareikalautų paramos priemonių, užtikrinti, kad jos būtų nukreiptos apsaugoti pažeidžiamiems namų ūkiams ir įmonėms, būtų finansiškai prieinamos, skatintų energijos taupymą“, – nurodoma trečiadienį paskelbtose Lietuvai skirtose EK rekomendacijose 2023 metams.

Siekiant laiku sinchronizuotis su Vakarų Europos elektros tinklais, EK Lietuvai taip pat rekomenduoja užtikrinti pakankamą jungčių pajėgumą ir didinti elektros tiekimo saugumą.

EK taip pat siūlo išlaikant patikimą fiskalinę padėtį išsaugoti viešąsias investicijas bei užtikrinti efektyvų RRF lėšų ir kitos ES paramos panaudojimą, ypač skatinant žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.

Sveikata

Rekomendacijose taip pat nurodoma stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą ir pagerinti socialines paslaugas.

„Stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, išplėsti prevencinę priežiūrą, kartu užtikrinant, kad sveikatos priežiūros sistema taptų atsparesnė. Pagerinti socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, pagerinti galimybes įgyti socialinį būstą ir jo kokybę“, – nurodoma rekomendacijose.

Sveikatos priežiūros problemų sprendimą, EK manymu, Lietuvoje sunkina darbuotojų trūkumas, netolygus specialistų pasiskirstymas.

EK pastebi, kad valstybės pajamos iš mokesčių, vertinant jas pagal santykį su BVP, yra gerokai mažesnės nei ES vidurkis, o dėl šios priežasties taip pat mažėja lėšų, skiriamų sveikatos ir socialinei apsaugai bei kitoms viešosioms paslaugoms.

EK vertinimu, Lietuvoje šiuo metu ekonominio disbalanso nėra, tačiau dėl aukštesnės už euro zonos vidurkį infliacijos ir darbo užmokesčio spaudimo šalies konkurencingumas gali mažėti, todėl politika turėtų būti nukreipta į jo didinimą.

„Daugiau dėmesio reikėtų skirti konkurencijai skatinti vidaus rinkoje ir priemonėms, kuriomis siekiama didinti darbo jėgos pasiūlą, tai galėtų padėti suvaldyti kainų ir darbo sąnaudų spaudimą“, – rašoma dokumente.

Išlaikant patikimą finansų sistemą EK, be kita ko, rekomenduoja užtikrinti veiksmingą ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) dotacijų ir kitų ES lėšų panaudojimą, laikytis numatytų valstybės investicijų plano.

2023 05 24 15:13
Spausdinti