Meniu
Prenumerata

sekmadienis, liepos 21 d.


PASAULIS 2023. LIETUVA
Pagalba Ukrainai yra ir pagalba demokratinei Rusijai
Andrius Kubilius
A. Kubilius.

Europoje išgyvename sunkią geopolitinę krizę, kurią lėmė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą. Tai kartu atskleidė ir reiškinį, kurį verta pavadinti Rusijos tragedija: žlunganti, pūvanti iš vidaus, pralaiminti, agresyvi Rusija kelia pavojų visiems aplinkiniams, visų pirma, Ukrainai, bet kartu didžiausią pavojų kelia sau ir savo likimui. Tai ir yra Rusijos tragedija, pavojinga ir visam pasauliui.

Šiandienę Rusijos visuomenės raidą lemia joje vyraujančios nostalgijos, emocijos, svajonės. Šiuo metu ten dominuoja nostalginė imperijos didybės atkūrimo svajonė, kuri ir atvedė iki šios Rusijos tragedijos. Vladimiras Putinas šią svajonę nuolat dirbtinai kursto ir skatina. Tai padeda jam išlaikyti Rusijos žmonių lojalumą savo režimui.

Jūs galite įsigyti spausdintą žurnalą „Pasaulis 2023“ mūsų prenumeratos puslapyje prenumeratoriai.lt Užsisakius darbo dienomis iki 16 val. žurnalą išsiųsime tą pačią dieną, užsakius savaitgalį arba vakare – kitą darbo dieną.

Tačiau V. Putinas bijo, kad šalies žmonės vis labiau ims svajoti ne tiek apie imperijos sugrąžinimą, o apie normalų, europietišką gyvenimą pačioje Rusijoje. Todėl V. Putinas kaip didžiausią pavojų savo režimui mato ne NATO plėtrą, bet Ukrainos sėkmės pavyzdį. Demokratinės, ekonomiškai stiprios, būsimosios ES narės – toks kaimynės Ukrainos pavyzdys gali turėti labai stiprią užkrečiančio pavyzdžio eiliniams rusams galią. O tai visiškai nesuderinama su autoritarinio, mafijinio Kremliaus režimo išlikimu. Siekis sugriauti Ukrainos galimybę tapti sėkmingos valstybės pavyzdžiu ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl V. Putinas pradėjo karinę agresiją prieš Ukrainą.

Vakarai iki šiol neturėjo ilgalaikės strategijos nei Rusijos, nei Ukrainos atžvilgiu. To geopolitinė pasekmė – karas Europos žemyne. Vakarai privalo turėti ilgalaikę strategiją, kaip spręsti tektoninę, ilgalaikę Rusijos tragedijos problemą, kitaip sakant, kaip padėti Rusijai transformuotis į normalią, neagresyvią, europinio tipo valstybę. Tam visų pirma reikia, kad Vakarai pereitų nuo „Putin-first!“ (Pirmiausia V. Putinas) prie „Democracy in Russia – first!“ (Pirmiausia demokratija Rusijoje) pamatinės paradigmos santykiuose su Rusija.

Reikia, kad pačioje ES atsirastų daugiau tikinčių nei netikinčių demokratijos Rusijoje galimybėmis.

Antra, Vakarai turi padėti Rusijai galutinai atsisveikinti su nostalgine imperijos atkūrimo svajone ir pagelbėti rusams įgyti naują normalaus gyvenimo pačioje Rusijoje svajonę. Vakarams siekiant šių tikslų Rusijos atžvilgiu, ypač svarbų vaidmenį atliks ilgalaikė, ambicinga ir efektyvi Vakarų strategija Ukrainos atžvilgiu.

Kaip Vakarai gali padėti eiliniams rusams atsisveikinti su nostalgine imperijos atkūrimo svajone ir įgyti naują normalaus gyvenimo pačioje Rusijoje svajonę? Visų pirma, visiškai sutriuškinti tą nostalginę svajonę. Todėl Vakarų parama Ukrainos karinei pergalei yra kartu ir parama Rusijai, parama jos galimybėms atsisveikinti su imperinėmis svajonėmis. Tokį pat svarbų vaidmenį atliktų ir neatidėliotinas specialaus Tarptautinio tribunolo karo agresijos nusikaltimui (V. Putino nusikaltimui) tirti įsteigimas – nuo to prasidėtų Rusijos deputinizacijos procesas.

Ukrainos narystė NATO eiliniams rusams parodytų, kad Rusijai nebelieka jokių galimybių realizuoti savo nostalgines imperines svajones. Ukrainos sėkmė, kurią Vakarai gali padėti sukurti, taptų įkvėpimu naujai normalaus gyvenimo Rusijoje svajonei. Ukrainos sėkmei reikia Vakarų ambicingos Ukrainos europietiškos integracijos ir narystės ES strategijos.

Taip pat Vakarai jau dabar turi pasiūlyti ir ateities santykių tarp ES ir būsimos demokratinės Rusijos strategiją. Tokioje strategijoje turi būti nubrėžiamos laisvosios prekybos, bevizio režimo, partnerystės dėl modernizacijos, kitų svarbių ES programų, reikšmingų kuriant normalaus gyvenimo sąlygas Rusijoje, įgyvendinimo perspektyvos. Rusijos žmonėms jau dabar turi būti aišku, kad svajonė gyventi normalų gyvenimą Rusijoje yra labai reali ir ji demokratinėje Rusijoje bus realizuojama kartu su ES.

Demokratija Rusijoje gali iš esmės pakeisti saugumo architektūrą visame Europos žemyne. Todėl demokratijos Rusijoje tikslas turi būti svarbus ne tik patiems rusams, bet ir visai ES. Bendrija gali efektyviai prisidėti prie Rusijos transformacijos į demokratiją, bet tam reikia, kad pačioje ES atsirastų daugiau tikinčių nei netikinčių demokratijos Rusijoje galimybėmis.

Kiekviena krizė yra ir nauja galimybė. Demokratijos plėtra į Europos žemyno rytus yra tai, kas turi vykti po šios krizės, o demokratija Rusijoje yra geriausias ilgalaikis vaistas nuo Rusijos tragedijos.

Andrius Kubilius yra Europos Parlamento narys.

BEREKLAMOS:

2023 01 03 06:40
Spausdinti