Meniu
Prenumerata

penktadienis, gruodžio 1 d.


ENERGETIKA
EK patvirtino 193 mln. eurų vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti
ELTA
Unsplash
Vėjo elektrinės jūroje.

Europos Komisija patvirtino 193 mln. eurų vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip numatyta Žaliojo kurso pramonės plane.

Schema patvirtinta pagal 2023 m. kovo 9 d. EK priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis, kuria siekiama remti priemones sektoriuose, kurie yra labai svarbūs spartinant žaliąją pertvarką ir mažinant priklausomybę nuo kuro.

Naująja sistema iš dalies keičiama ir pratęsiama 2022 m. kovo 23 d. priimta laikinoji sistema krizės sąlygomis, skirta sudaryti galimybes valstybėms narėms remti ekonomiką dabartinės geopolitinės krizės aplinkybėmis.

Lietuva pagal laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis pranešė EK apie Lietuvos schemą, skirtą remti atsinaujinančiųjų išteklių jūros vėjo elektrinių parkų įrengimą, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Priemone galės naudotis tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse narėse veikiančios įmonės, dalyvaudamos konkurse dėl leidimo įrengti ir eksploatuoti naują jūros vėjo elektrinę. Pagal schemą remiamas projektas bus atrinktas konkurse dėl konkrečios Baltijos jūros zonos, galingumas sieks 700 MW.

Pagal šią priemonę pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka pagal abipusius sandorius dėl kainų skirtumų, kuri bus apskaičiuojama lyginant pagalbos gavėjo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros energijos rinkos kainą.

Pagalbos gavėjas turės teisę gauti pagalbą, lygią skirtumui tarp vykdymo kainos ir elektros energijos rinkos kainos, kai rinkos kaina bus mažesnė už vykdymo kainą. Tačiau pagalbos gavėjas turės sumokėti šių dviejų kainų skirtumą valstybei, kai rinkos kaina bus didesnė už vykdymo kainą.

EK nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma, pagalba bus teikiama konkurso būdu ir, antra, bus suteikta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

EK padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga, siekiant paspartinti žaliąją pertvarką ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti tam tikrą ekonominę veiklą, kuri yra svarbi įgyvendinant planą „REPowerEU“ ir Žaliojo kurso pramonės planą.

2023 10 05 08:08
Spausdinti