Meniu
Prenumerata

trečiadienis, rugpjūčio 10 d.


NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
Greitesnis paraiškų įvertinimas – bendrų pastangų rezultatas
Partnerio turinys
Twenty20

Nuo šiol Lietuvos ūkininkai atsakymų dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavimo galės sulaukti greičiau, tačiau tam, kaip pabrėžia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), reikia ir pačių ūkininkų pastangų

Atsižvelgdama į žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-416 patvirtintą KPP administravimo taisyklių pakeitimą, pagal kurį paraiškų vertinimo terminas sutrumpintas iki 2 mėn., NMA atkreipia dėmesį, kad privalu pateikti tik visiškai ir kokybiškai parengtas paraiškas ir suskubti atsakyti į paklausimus.

„Tam, kad būtų pasiektas bendras mūsų visų tikslas – parama operatyviai pasiektų atsakingai savo veiklą vykdančius ūkininkus, reikia ir mūsų visų indėlio. Ūkininkams tampa kaip niekad svarbu itin atidžiai užpildyti dokumentus, nes jiems taisyti ir paklausimams rašyti nuo šiol lieka gerokai mažiau laiko“, – sako NMA atstovė Erika Viltrakienė.

Naujai patvirtintas paraiškų vertinimo terminas taikomas toms paraiškoms, kurių kvietimai teikti paramos paraiškas prasidės nuo 2022 m. liepos 1 d. Kai kurių KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse gali būti numatyti kiti paramos paraiškų vertinimo terminai.

Būtina didinti rengiamų paraiškų kokybę

NMA atlikta analizė parodė, kad labai suprastėjo teikiamų paraiškų kokybė: priklausomai nuo KPP priemonės, 80–100 proc. paraiškų pateikiamos nevisiškai užpildytos arba jose pateikti duomenys nekoreliuoja su informacija, nurodoma verslo plane, registruose, finansinės atskaitomybės dokumentuose.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad klaidingai užpildžius paraišką arba pateikus ne visą būtiną informaciją iškyla pavojus, jog paraiškai taisyti nebepakaks laiko – o tai reiškia, kad pareiškėjas paramos nesulauks“, – akcentuoja E. Viltrakienė.

Paraiškos vertinimo rezultatas gali priklausyti ir nuo pareiškėjo ar jo konsultantų operatyvumo, todėl raginame sulaukus paklausimo nedelsti ir atsakyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

Pastaruoju metu taip pat pastebima tendencija, kad su paraiška pateikiama tik po vieną komercinį pasiūlymą arba pateikiami trys pasiūlymai, tačiau jie nėra lygiaverčiai. Pavyzdžiui, 2021 m. pagal KPP priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ net 40 proc. paraiškų pateikta su privalomais trimis, tačiau nelygiaverčiais komerciniais pasiūlymais.

Projektiniai pasiūlymai, kuriuos parengti užtrunka, dažnu atveju iš viso nepateikiami.

Svarbu suskubti atsakyti į paklausimą

Tuo atveju, kai dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų NMA negali įvertinti paramos paraiškos, ji kreipiasi į pareiškėją dėl papildomų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo. Paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas įskaičiuojamas į paramos paraiškų vertinimo laiką, kuris sutrumpėjo perpus.

Taigi NMA, siekdama paraiškas įvertinti per KPP administravimo taisyklėse nustatytą terminą, sumažins teikiamų paklausimų skaičių ir bus ypač svarbu atsakyti į NMA paklausimą, pateikiant papildomus dokumentus ir (arba) informaciją, per minimalų – 5 darbo dienų – terminą.

„Pasikeitus KPP administravimo taisyklėms, paraiškos vertinimo rezultatas gali priklausyti ir nuo pareiškėjo ar jo konsultantų operatyvumo, todėl raginame sulaukus paklausimo nedelsti ir atsakyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką“, – sako E. Viltrakienė.

Nevisiškai užpildytos paraiškos arba atsakymo į paklausimą nepateikimas per nurodytą terminą bus vertinamas kaip neatitiktis tinkamumo kriterijams, ir tokiems projektams finansavimas nebus skiriamas.

„Todėl ypač svarbu iš karto pateikti visus reikalaujamus ir kokybiškai parengtus dokumentus, nesitikint suspėti visus neatitikimus pakoreguoti gavus paklausimą“, – pabrėžia NMA atstovė.

Visada esame pasirengę padėti

NMA rekomenduoja pradėti pildyti paraiškas vos patvirtinus priemonės įgyvendinimo taisykles, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti informaciją paraiškos bei verslo plano formose ir pasirūpinti reikalaujamais dokumentais.

„Kviečiame neatidėlioti planų dėl paraiškų pateikimo ir nelaukti paskutinės minutės. Jeigu pareiškėjas nėra tikras, ar gerai užpildė dokumentus, geriausia dar prieš pateikiant paraišką dėl taisyklių nuostatų pasikonsultuoti su NMA specialistais – tam esame sudarę plačias galimybes“, – atkreipia dėmesį E. Viltrakienė.

Siekdama pagelbėti pareiškėjams parengti kokybiškas paraiškas, NMA prieš kiekvieną paraiškų pagal populiarią paramos priemonę kvietimo pradžią rengia tiesiogines vaizdo transliacijas, paraiškų pildymo instrukcijas, pildo ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų skiltį NMA svetainėje, taip pat jau nuo 2021 m. vidurio sudarė papildomą galimybę klientams gauti individualias konsultacijas naudojantis MS TEAMS platforma – tai suteikia galimybę gyvai bendrauti, derinti dokumentus, konsultuotis su atsakingu specialistu nevykstant į agentūrą, o prisijungiant naudojantis kompiuteriu ar telefonu.

Dar viena NMA pastanga kiek galima labiau padėti NMA klientams lengviau, patogiau ir greičiau naudotis mūsų paslaugomis – 2022 m. pradžioje suteikta galimybė bet kuriuo paros metu gauti robotų konsultantų atsakymus į klausimus.

Kilus klausimų, klientai į NMA taip pat visada gali kreiptis telefonu, elektroniniu būdu, raštu arba atvykti į NMA ir operatyviai gauti informaciją.

Esant poreikiui, konsultacijai galima užsiregistruoti iš anksto NMA svetainėje, skiltyje Susisiekite / Išankstinė registracija, telefonu 8 5 252 6999, trumpuoju numeriu 1841, taip pat teritorinių skyrių telefonais.

BEREKLAMOS:

2022 07 28 16:59
Spausdinti