Meniu
Prenumerata

šeštadienis, gruodžio 3 d.


NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
Nauda ir gamtai, ir žmonėms

Kaip pasinaudoti Kaimo plėtros programos priemone „Ekologinis ūkininkavimas“?

Ekologinę produkciją auginantys ūkininkai vis dar gali gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) 2014–2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“. Jie turėtų suskubti iki birželio 7 d. deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius, kitus plotus ir gyvulius. Deklaracijos jau priimamos.

Šiais metais paramos pagal „Ekologinio ūkininkavimo“ priemonę sulaukti siekiantys ūkininkai ir juridiniai asmenys, plėtojantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą, turi laikytis specialių įsipareigojimų nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datos.

„Šiais metais teikiantys paraiškas įsipareigojimus prisiims dvejiems metams (2021–2022 m.). Vienas iš svarbiausių reikalavimų ūkininkams – per šį laikotarpį nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos nesumažinti paramos paraiškoje įvardytų plotų daugiau kaip 10 proc. Visgi, jeigu paramos sulaukęs asmuo 2022-aisiais nesilaikys įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių, tokių kaip jo ūkio dalyje tvarkomas valstybės turtas, ir raštu apie tai informuos NMA ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo žinių apie situaciją gavimo, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo taikomos nebus“, – teigė NMA Žemės ūkio paramos departamento vyriausioji specialistė Sigutė Stakvilevičienė. Pasak jos, NMA specialistai visuomet atsakys į kylančius klausimus, suteiks reikiamą informaciją. 

Specialistė pabrėžia, kad kiekvienais kalendoriniais paramos paraiškos pateikimo metais apžvelgiama, ar bendras tinkamas paramai plotas yra ne mažesnis kaip 1 ha ir susideda iš laukų, kurių plotas ne mažesnis nei 0,1 ha. Jeigu šiais metais būtų viršijamos minėtai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, 2021 m. pateiktos paraiškos papildomai būtų vertinamos atliekant žemės plotų reitingavimą. Šis būdas būtų taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“.

NMA atstovė patikslino, kad reitingavimas būtų vykdomas didėjimo tvarka: pirmenybė teikiama mažiausiam pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ naujai deklaruotam plotui, už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos. 

Padėjo pertvarkyti ūkį

Yra ne vienas sėkmės pavyzdys, kaip ūkininkai pasinaudodami parama gali plėtoti ekologinį ūkininkavimą. Padaugupio kaime (Kauno r.) ūkininkaujantis Nikolajus Dubnikovas KPP pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja nuo 2007-ųjų.

„Plėtodamas ekologišką ūkį ieškojau papildomų galimybių, kurios padėtų jį tobulinti ir skatintų ekologiją šalyje ir maisto pramonėje. Kurti ir plėtoti tokį ūkį pasirinkau norėdamas prisidėti prie aplinkos tausojimo, sveikų produktų gamybos ir dėl asmeninio požiūrio: siekiau užtikrinti, kad tai, ką valgau aš, mano šeima ir kiti šią produkciją vartojantys žmonės, būtų natūralu ir organiška“, – apie ekologiško ūkininkavimo naudą pasakoja N. Dubnikovas.

Ūkininkas pabrėžė, kad pildyti paraiškos dokumentus nėra sudėtinga. Su priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ aspektais jį supažindino NMA specialistai, o Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) atstovai paaiškino, kaip teisingai užpildyti paraišką.

KPP padėjo transformuoti grūdines kultūras ir mėsinius galvijus auginančio ūkininko ūkį. Anksčiau būdavo naudojamos sintetinės trąšos, cheminės medžiagos, o dabar ūkyje laikomasi griežtų aplinkosauginių priemonių, tręšiama tik natūraliomis medžiagomis, atsisakoma bet kokios chemijos ar sintetikos.

Svarbu žinoti

Nuo 2021-ųjų paraiškos pateikimo dienos iki 2022 m. birželio 1 d. taip pat bus vertinama, ar pareiškėjas, jei jis yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“, o jei paraiškos teikėjas yra fizinis asmuo – tik „Sodrai“.

Paramos gavėjai, siekiantys paramos už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, kasmet NMA paramos teikimo laikotarpiu iki vasario 28 d. turi pateikti užpildytą ir nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus už ataskaitinį metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Prašantys kompensacinės išmokos už javus bei daugiametes žoles sėklai ir patys tiekiantys rinkai augalinę dauginamąją medžiagą iki 2022 m. birželio 1 d. taip pat turi pateikti galutinį Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduotą Sėklos sertifikatą. Iki šios datos auginantys javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai pagal sėklų auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir ne patys tiekiantys rinkai sertifikuotą dauginamąją medžiagą NMA dar turi pateikti sudarytą augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartį.

2021–2022 m. įsipareigojimų laikotarpiu auginantiems javų grupės arba javų pašarams skirtus grupės augalus įsėlio reikalavimas, kad laukuose bent vienus metus turi būti auginami įsėliui priskiriami augalai, nebus taikomas. Parama už javus arba javus pašarui bus mokama atsižvelgiant į tai, pagal kurią veiklos sritį vykdoma veikla, atitinkamai – „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama už tuos laukus, kuriuose auginami šiai grupei priskirti augalai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti.

„Vertėtų paminėti ir tai, kad tais atvejais, kai sertifikavimo įstaigos sertifikuojami pareiškėjo laukai bus įvardyti kaip „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų“, pažeidimas nebus taikomas laukams, kuriuose auginami prie javų grupės ar javų pašarams grupės priskirti augalai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Parama einamaisiais metais už šiuos laukus bus skiriama“, – tvirtino NMA Žemės ūkio paramos departamento vyriausioji specialistė S. Stakvilevičienė.

Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ remiamų augalų rūšių sąrašą 2021 m. papildė bolivinės balandos, rapsukai, judros, pluoštinės kanapės, sorgai, apyniai, putinų uogynai.

2021 05 05 11:27
Spausdinti