Meniu
Prenumerata

sekmadienis, gegužės 28 d.


MOKESČIAI
Naujoji PVM direktyva: ką reikia žinoti?
Facebook.com
Virginijus Girnius.

ES vieno langelio mokesčių surinkimo sistema itin aktuali elektroninės prekybos verslui

ES skaičiuoja, kad nuotoliniai pardavimai Bendrijos viduje siekia 96 mlrd. eurų per metus, o negautos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamos iš tokių pardavimų 2020-aisiais viršys 7 mlrd. eurų. Atsižvelgdama į tai ir siekdama, kad PVM pajamas gautų tos šalys, kuriose nuotoliniu būdu parduodamos prekės ir paslaugos yra įsigyjamos, ES nuo 2021 m. įves vieno langelio sistemą (OSS) fizinėms prekėms, kuri bus labai panaši į šiuo metu ES taikomą minimaliąją vieno langelio sistemą (MOSS) elektroninėms prekėms bei paslaugoms.

Pagal šiuo metu ES galiojančią tvarką elektroninių prekių ir paslaugų pardavėjai, kurių pardavimai į ES šalis asmenims, neužsiimantiems ekonomine veikla (vadinamieji B2C pardavimai), viršija 10 000 eurų ribą, privalo skaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti tos ES šalies taikomą PVM, kurioje įsikūręs elektroninių prekių ir paslaugų pirkėjas.

Tam, kad pardavėjams nereiktų registruotis kiekvienoje ES šalyje atskirai, sukurta MOSS, leidžianti pardavėjams PVM mokėtojais užsiregistruoti tik vienoje ES narėje, kuri, priklausomai nuo pardavimų į kitas šalis, surenka ir kitoms valstybėms paskirsto joms priklausantį PVM. Nuo 2021 m. tokia pati tvarka įsigalios ir pardavėjams, tiekiantiems fizines prekes į ES.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką pardavėjai, parduodantys fizines prekes ES viduje B2C pirkėjams nuotoliniu būdu ir viršiję numatytą pardavimų ribą (pavyzdžiui, Lietuvoje – 35 000 eurų, Vokietijoje – 100 000 eurų ir pan.), privalėjo registruotis PVM mokėtojais kiekvienoje iš tų valstybių, rinkti tose šalyse numatytą PVM, jį deklaruoti ir sumokėti į tos valstybės biudžetą. ES skaičiuoja, jog laikytis tokios tvarkos vienam pardavėjui vidutiniškai kainavo 8000 eurų kiekvienoje valstybėje.

Nuo 2021 m. pardavimų riba visose ES valstybėse narėse sumažinama iki 10 000 eurų ir įvedama OSS, kuri leis pardavėjams PVM mokėtojais užsiregistruoti tik vienoje ES šalyje, kuri, priklausomai nuo pardavimų į kitas valstybes, surinks ir paskirstys joms priklausantį PVM.

Platformos, suteikiančios galimybę ES neįsisteigusiems pardavėjams parduoti prekes ES viduje, pačios bus laikomos šių prekių pardavėjomis.

Ši tvarka palies ir prekybos internetu platformas („Amazon“, „Ebay“, „Aliexpress“ ir pan.), kurios leidžia ES neįsisteigusioms bendrovėms pardavinėti prekes nuotoliniu būdu ES rinkoje B2C pirkėjams, t. y. tokios platformos taps atsakingos už tai, kad pardavėjai tinkamai apskaičiuotų ir į valstybių biudžetus sumokėtų PVM nuo minėtų pardavimų.

Naujoje PVM direktyvoje nurodyta, kad platformos, suteikiančios galimybę ES neįsisteigusiems pardavėjams parduoti prekes ES viduje, pačios bus laikomos šių prekių pardavėjomis, todėl taip pat galės registruotis OSS ir naudotis visais jos pranašumais.

Kol kas iki galo neaišku, ar pardavėjas, neįsisteigęs ES, tačiau parduodantis prekes ES viduje per platformą, bus atsakingas už tinkamą savo prievolių, susijusių su PVM mokėjimu, vykdymą, ar vis dėlto ši prievolė bus perkelta platformoms. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad dėl naujų reikalavimų, susijusių su PVM surinkimu, didės per platformas parduodamų prekių kainos, nes platformoms teks skirti papildomų išlaidų šių naujų reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

Nors MOSS veikia nuo 2015 m., elektroninių prekių ir paslaugų pardavėjai vis dar vengia PVM mokėti tose šalyse, kuriose yra jų pirkėjai. Valstybės, siekdamos surinkti kuo daugiau joms priklausančių PVM pajamų, vis dažniau ima tikrinti elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjus.

Dauguma pardavėjų vis dar galvoja, kad valstybėms neįmanoma patikrinti, kiek B2C pardavimų į vieną ar kitą šalį atliko konkretus pardavėjas, tačiau Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir tokių ES nepriklausančių valstybių kaip Norvegija, Turkija, JAV ar JAE atlikti elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjų patikrinimai parodė, jog šie klysta.

Šios valstybės elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjus, kurie vengia registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM tose šalyse, kuriose yra jų pirkėjas, ar moka tik nežymią dalį PVM, palyginti su pardavimais į tą šalį, identifikavo gavusios informaciją iš mokėjimo paslaugų teikėjų apie jų valstybių rezidentų atliktus mokėjimus elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjams, neįsisteigusiems tose šalyse.

Šioms įmonėms buvo išsiųsti pranešimai, reikalaujantys patikslinti PVM deklaracijas ir sumokėti trūkstamą PVM dalį, tačiau elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjai, net ir užsiregistravę MOSS, buvo įsitikinę, kad užsienio valstybės mokesčių administratorius niekaip negalės patikrinti realios pardavimų į kitas šalis situacijos, o vietos mokesčių administratorius nekels klausimų, nes didžioji PVM dalis liks pardavėjo registracijos valstybėje ir bus sumokėta į tos valstybės biudžetą.

Tačiau, įvedus MOSS, patvirtintos ir audito, naudojantis MOSS, gairės, kuriose numatyta, kad užsienio šalių mokesčių administratoriai, visų pirma, pagalbos kreipiasi į vietos mokesčių administratorių, o dėl tolesnio bendravimo audito metu sprendžia kiekvienu atveju atskirai. Taigi, jeigu pardavėjas užsienio mokesčių administratoriui geranoriškai nepateikia informacijos apie pardavimus į konkrečią šalį ar bet kokios kitos informacijos, šią, užsienio mokesčių administratoriaus prašymu, turi teisę išsireikalauti vietos mokesčių administratorius ir ją perduoti užsienio mokesčių administratoriui.

ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Turkijoje, imtasi dar griežtesnių priemonių prieš elektroninių prekių bei paslaugų pardavėjus, piktybiškai vengiančius mokėti PVM ir nebendradarbiaujančius su Turkijos mokesčių administratoriumi. Turkija leido savo mokesčių administratoriui duoti nurodymus visiems šalies bankams bei mokėjimo įstaigoms, kad visi Turkijos piliečių atliekami mokėjimai konkrečiam pardavėjui, kuris piktybiškai vengia mokėti PVM Turkijoje arba nebendradarbiauja su Turkijos mokesčių administratoriumi, būtų stabdomi ir pervedami į mokesčių administratoriaus sąskaitą, kol bus padengta mokesčių administratoriaus savarankiškai apskaičiuota PVM suma.

Tikėtina, kad, įvedus OSS, fizinių prekių pardavėjai susidurs su tomis pačiomis pagundomis, su kuriomis susidūrė elektroninių prekių tiekėjai bei paslaugų teikėjai, tačiau mokesčių administratoriai jau turi pakankamai patirties operatyviai išaiškinti tokius atvejus ir priversti vieną ar kitą pardavėją mokėti PVM ten, kur yra prekių pirkėjas.

Virginijus Girnius yra 1stopvat verslo plėtros vadovas

2020 02 25 21:22
Spausdinti