Meniu
Prenumerata

sekmadienis, birželio 26 d.


NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
Sėkmingo verslo pradžiai

Jaunieji ūkininkai ir šiemet kviečiami pasinaudoti parama savarankiškam verslui pradėti

Vasarą Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradės rinkti jaunųjų ūkininkų paraiškas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Paraiškas ūkininkai galės teikti nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirti 14,89 mln. eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Nustatytus reikalavimus atitikę jaunieji ūkininkai gali tikėtis iki 40 tūkst. eurų paramos, kurią galės panaudoti savarankiško ūkininkavimo pradžiai: gaminti žemės ūkio produktus arba apdoroti, perdirbti ir tiekti rinkai prekinius žemės ūkio produktus, pagamintus jaunojo ūkininko valdoje.

ES parama anksčiau pasinaudojusių ūkininkų patirtis rodo, kad ES lėšos ir ūkininkų prisiimti įsipareigojimai gali būti reikšminga paskata jauniems žmonėms įsitvirtinti kaime ir plėtoti sėkmingus prekinius ūkius.

Gautą paramą išleido naujam traktoriui

Ūkininkas Andrius Arlauskas ES parama jauniesiems ūkininkams įsikurti pasinaudojo būdamas 18 metų. Dabar Andriui 32-eji. Tačiau prieš 14 metų už ES lėšas įsigytas amerikietiškas traktorius vis dar yra nepamainomas pagalbininkas jau gerokai išaugusiame gyvulininkystės ir augalininkystės ūkyje.

A. Arlauskas pradėjo ūkininkauti perėmęs tėvų užaugintas tris mėsines telyčaites ir kelis plotelius dirbamosios žemės Suginčių seniūnijoje, Molėtų r. Aštuoniolikmetis jaunuolis turėjo iš ko pasimokyti – jo tėvai taip pat pradėjo ūkininkauti, kai atgavę savo tėvų žemę persikėlė gyventi iš miesto į kaimą.

Pasinaudojęs NMA administruojama ES parama jauniesiems ūkininkams įsikurti A. Arlauskas nusprendė įsigyti visiškai naują traktorių. „Traktorius tikrai geras ir kartu buvo didžiulė paspirtis judėti į priekį“, – prisimena ūkininkas.

Vis dėlto žemdirbys prisipažįsta, kad įsigyti brangią techniką iš pradžių buvo nedrąsu – nors jaunųjų ūkininkų finansavimas atrodė viliojančiai, baimę kėlė nežinia, kaip seksis pradėjus dirbti savarankiškai. Tačiau dabar ūkininkas priimto sprendimo nesigaili ir visus, kurie kreipiasi į jį patarimo, ragina naudotis ES parama, skirta įsikurti jauniesiems ūkininkams.

„Visiems, kurie kreipiasi, sakau: vienareikšmiškai naudokitės parama. Dirbti vis tiek reikia, bet ES lėšas investavus į inovacijas, įsigijus gerą techniką, ir dirbti lengviau, ir pelnas didesnis“, – pripažįsta jis.

A. Arlauskas visą gautą ES paramą, skirtą įsikurti, išleido brangiam, bet patikimam traktoriui. „Gavau 138 tūkst. litų ES paramos, o traktorius kainavo 145 tūkst. be PVM. Tad dar savų pridėjau. Dabar, aišku, ūkis ir pajamos didesnės. Bet tada tai tikrai buvo reikšminga parama, juolab kad NMA kompensavo 100 proc. skirtos ES paramos“, – prisimena ūkininkas.

Pirkiniu A. Arlauskas džiaugiasi iki šiol: amerikietiškas traktorius ne tik puikiai atlieka daugelį žemės ūkio darbų, jame dirbti patogu – kai už lango plieskia 30 laipsnių karštis, viduje – vėsu. „Pabandykite visą dieną šieną pjauti senų laikų traktoriumi – nusikamuosite. Įsigytas traktorius tikrai labai geras, jam 12 tūkst. motovalandų, bet net neplanuoju jo parduoti“, – tikina ūkininkas.

Andriaus ūkis dabar išaugęs iki 200 mėsinių galvijų ir 510 ha žemės, iš jų apie 380 ha ūkininkas augina kviečius, miežius, rapsus, žirnius.

Jaunasis ūkininkas prisipažįsta niekada nesigailėjęs, kad prieš daugiau kaip dešimtmetį atsiskyrė nuo tėvų ir pradėjo ūkininkauti savarankiškai. „Kai kas man sako, kad esu išprotėjęs dėl žemės ūkio. Bet aš tikrai nesigailiu. Man tai ne tik verslas, bet ir malonumas, man gera dirbti žemę, auginti gyvulius. Aišku, visko būna – ir kalniukų, ir nuolydžių, bet pragyventi galima, iš valstybės jokių pašalpų neprašau ir niekada neprašysiu“, – savo darbu didžiuojasi ūkininkas.

A. Arlauskas tikisi, kad jo mažametis sūnus, kai užaugs, taip pat seks tėvo pėdomis, kad ūkininkavimo genas jo šeimoje bus perduodamas iš kartos į kartą. „Ir mano tėvai džiaugiasi, kad jų gyvenimo laikotarpis, kai ūkį išaugino beveik iš nieko, nenuėjo veltui“, – prisipažįsta prieš 14 metų nuo tėvų atsiskyręs ir savarankiškai ūkininkauti pradėjęs žemdirbys.

Parama jauniesiems ūkininkams įsikurti

Pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ remiama žemės ūkio produktų gamyba, taip pat prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Dėl paramos kviečiami kreiptis ne vyresni nei 40 metų ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu bei pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Jaunasis ūkininkas turi būti įgijęs (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigoja įgyti) bent vieną iš kelių profesinių įgūdžių bei kompetencijų: profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją, aukštąjį žemės ūkio arba veterinarijos srities išsilavinimą, arba išklausęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Norintis gauti paramą pareiškėjas privalo atitikti reikalavimus, nustatytus KPP veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. NMA atkreipia dėmesį, kad balandžio mėnesį šios taisyklės buvo pakeistos – pakoreguotos ir kai kurios paramos gavimo sąlygos.

Antai nustatyta, kad paramos siekiančių ūkininkų valdos ekonominio dydžio potencialas (VED) turi būti ne mažesnis kaip 8000 eurų ir ne didesnis kaip 70 000 eurų per metus. Pakoregavus įgyvendinimo taisykles, nustatytas atskiras reikalavimas pienininkyste užsiimantiems jauniesiems ūkininkams – jų planuojamas pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10 (VED ir vidutinis metinis karvių skaičius skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą).

Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Parama galės būti teikiama jauniesiems ūkininkams, jei jie, kaip ūkio arba valdos valdytojai, nebuvo ir nėra pateikę paraiškos gauti tiesiogines išmokas – ją pareiškėjas turės pateikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Be to, NMA atkreipia mišrių ūkio valdytojų dėmesį į „mišraus ūkio“ sąvokos papildymą – mišraus ūkio pajamos, įgyvendinus verslo planą, turi būti gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus, be to, kurio nors vieno žemės ūkio sektoriaus pajamos neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Jei nors iš vieno žemės ūkio sektoriaus bus gaunama daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, toks ūkis bus laikomas specializuotu.

Didžiausia paramos suma – 40 tūkst. eurų

Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo etapais, paramos suma vienam paramos gavėjui siekia 40 tūkst. eurų, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Parama bus mokama dviem dalinėmis išmokomis – pirmoji išmokos dalis, mokama po sprendimo skirti paramą, sudarys 80 proc. paramos sumos, likusioji išmokos dalis, 20 proc. paramos sumos, mokama kitais metais, kai verslo planas įgyvendinamas. Mokėjimo prašymas dėl likusios paramos sumos dalies turi būti pateiktas ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams. Antroji išmokos dalis bus mokama tik tuo atveju, jei verslo planas bus tinkamai įgyvendintas. Priešingu atveju parama nebus mokama, o išmokėta paramos dalis susigrąžinama.

Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusiai su remiama veikla.

Jaunųjų ūkininkų paraiškos bus vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Pavyzdžiui, pirmenybė teikiama pareiškėjams, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis. Didesnę tikimybę gauti ES paramą turės tie jaunieji ūkininkai, kurie kurs gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės arba mišrųjį ūkį.

Papildomų balų gaus pareiškėjai, kurie yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos nariai, arba jų verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

2021 06 01 17:23
Spausdinti