Meniu
Prenumerata

ketvirtadienis, gegužės 26 d.

Advokatas
ŽMOGAUS TEISĖS
Visuomenės skydas: teisė į gynybą – teisės viršenybės principo garantas
Vienas pamatinių principų, kuriais grindžiama – teisės viršenybės principas. Deja, bet jo negalima sutapatinti su kiekvienam teisės studentui žinomu romėnų teisės posakiu dura lex, sed lex, kuris reiškia besąlyginį paklusimą, pareigą laikytis įstatymų visais atvejais, net kai jie griežti, žiaurūs ar net neprotingi.
Advokatas
ŽMOGAUS TEISIŲ VIRŠENYBĖ
Pilietis prieš pareigūną: valstybė demonstruoja perdėtą galią ir prieš niekuo nenusikaltusius
Nusikaltimo nepadaręs žmogus iš teisinės valstybės tikisi visapusiškos jo teisių apsaugos, pagarbos ir tiesos Jeigu organizuota nusikalstama grupuotė apie mus rinks
ŽYMA
MINDAUGAS KUKAITIS